Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Cao Bằng phấn đấu tổng doanh thu đạt trên 168 tỷ đồng

Ngày 22/12, Bưu điện tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Tham dự có lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.


Bưu điện tỉnh Cao Bằng đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ TT&TT

Năm 2020, tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt trên 161,5 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, trong đó, dịch vụ tài chính bưu chính đạt 104,9%; bưu chính chuyển phát đạt 85,6%; phân phối truyền thông đạt 104,7%. Nộp ngân sách Nhà nước 4,5 tỷ đồng. Hiện nay, Bưu điện tỉnh thực hiện các loại hình dịch vụ: chuyển phát thư, báo, bưu phẩm, bưu kiện, tiết kiệm bưu điện, dịch vụ chuyển tiền, bưu chính ủy thác, đại lý bảo hiểm, thực hiện thu hộ bảo hiểm xã hội, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội… Triển khai nhiều dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân như: dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ PTI, bảo hiểm nhân thọ Prevoir, các dịch vụ thu, chi hộ cho các đối tác…

Ngoài ra, Bưu điện tỉnh còn đẩy mạnh các phong trào thi đua nâng cao chất lượng phục vụ, triển khai hiệu quả hoạt động các điểm bưu điện văn hóa xã; phát triển khách hàng, gia tăng doanh thu; chuyển phát miễn phí 355 kiện hàng hóa cứu trợ do các cá nhân, tổ chức gửi đến đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai...

Năm 2021, Bưu điện tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các loại hình dịch vụ đảm bảo đúng quy định của Nhà nước; tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh theo 3 nhóm dịch vụ chính: bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông. Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực hành chính công đảm bảo độ chính xác, tin cậy, đúng thời gian. Phấn đấu tổng doanh thu đạt trên 168 tỷ đồng, tập trung mở rộng lĩnh vực chuyển phát, phát triển dịch vụ thương mại điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ; tiếp tục mở rộng các dịch vụ công…

Nhân dịp này, Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện Hà Quảng được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020. Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020; tặng giấy khen cho 4 tập thể công đoàn cơ sở có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020. Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020; Bưu điện tỉnh tặng Giấy khen cho 4 tập thể có thành tích hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2020.