Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn triển khai kế hoạch năm 2021

Ngày 23/12, Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021.

Năm 2020, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã khắc phục khó khăn, không ngừng nỗ lực phát triển kinh doanh, duy trì và nâng cao hiệu quả các nhóm dịch vụ, với nhiều chỉ tiêu hoàn thành theo yêu cầu của Tổng Công ty. Cụ thể, tổng doanh thu đạt trên 114 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch Tổng Công ty giao; doanh thu tính lương đạt trên 57 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch Tổng Công ty giao và bằng 111% so với thực hiện năm 2019. Đối với chỉ tiêu chất lượng khâu chuyển phát, đơn vị luôn đứng trong top đầu và được Tổng Công ty khen thưởng cả 4 quý trong năm.


Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đinh Như Hạnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể, đơn vị đạt thành tích xuất sắc công tác năm 2020

Với những kết quả trong năm 2020, Bưu điện tỉnh và 06 tập thể, đơn vị trực thuộc đã được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng Giấy khen. Công đoàn Khối quản lý của Bưu điện tỉnh được Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tặng Bằng khen. Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng Giấy khen cho Công đoàn Bưu điện tỉnh và các đơn vị Trung tâm khai thác vận chuyển, Bưu điện các huyện Ba Bể, Chợ Mới vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng công đoàn vững mạnh năm 2020.

Năm 2021, Bưu điện tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, quy hoạch lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới; thúc đẩy kinh doanh các dịch vụ, tập trung vào các dịch vụ truyền thông. Tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ. Ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong sản xuất. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục triển khai sâu rộng văn hóa doanh nghiệp trên toàn mạng lưới, gắn kết với hoạt động chuyên môn, thay đổi tích cực hành vi, nhận thức của từng người lao động, đặc biệt là giao dịch viên và bưu tá.

Tại hội nghị, Bưu điện tỉnh đã phát động phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.