Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Điện Biên triển khai kế hoạch năm 2021

Ngày 24/12/2020, Bưu điện tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021.


Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ TT&TT, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên
trao Cờ thi đua của Bộ cho tập thể Bưu điện tỉnh

Năm 2020, Bưu điện tỉnh Điện Biên không ngừng nỗ lực phát triển kinh doanh, duy trì và nâng cao hiệu quả các nhóm dịch vụ với nhiều chỉ tiêu hoàn thành theo yêu cầu của Tổng công ty. Cụ thể, tổng doanh thu đạt trên 121 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch Tổng công ty giao; doanh thu tính lương đạt trên 55 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch, bằng 113% so với thực hiện năm 2019. Đối với chỉ tiêu chất lượng dịch vụ dịch vụ bưu chính công ích, đơn vị luôn đứng trong top đầu và được Tổng công ty khen thưởng cả 2 quý trong năm.

Với những kết quả trong năm 2020, Bưu điện tỉnh và 01 đơn vị trực thuộc vinh dự được nhận Cờ Thi đua về thành tích toàn diện năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Giấy khen của Hội đồng thành viên Tổng công ty cho 07 tập thể; Công đoàn Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen của cho Công đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh và 02 Công đoàn cơ sở thành viên; Giấy khen của Công đoàn Tổng công ty cho 03 Công đoàn cơ sở thành viên về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng công đoàn vững mạnh năm 2020.


Ông Nguyễn Xuân Lam, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Xuân Lam, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty ghi nhận những thành tích Bưu điện tỉnh đã thực hiện tốt năm 2020 đồng thời nhấn mạnh những nội dung đơn vị cần tập trung trong năm 2021 như tập trung nâng cao thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng phát.

Năm 2021, Bưu điện tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, quy hoạch lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới, bám sát định mức lao động của Tổng công ty. Thúc đẩy kinh doanh các dịch vụ, tập trung phát triển dịch vụ thanh toán như thu tiền điện, chi trả người có công. Tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ đặc biệt là chất lượng khâu phát. Ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong sản xuất. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục triển khai sâu rộng văn hóa doanh nghiệp trên toàn mạng lưới, gắn kết với hoạt động chuyên môn, thay đổi tích cực hành vi, nhận thức của từng người lao động.

Tại hội nghị, Bưu điện tỉnh đã phát động phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.