Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quản lý thuế đối với thương mại điện tử

Trong xu thế hiện đại hiện nay, việc kinh doanh dựa trên nền tảng số đối với tổ chức và cá nhân, thanh toán tiền qua Ebanking được sử dụng rất nhiều khi khoảng cách địa lý không còn là rào cản. Đa phần khách hàng hướng tới sự tiện lợi, nhanh chóng mà không cần phải sử dụng tiền mặt.

Ngày 05/12/2020 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế có hiệu lực.

Nghị định này quy định rất rõ tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 30 về nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán như sau: Ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế bao gồm : tên chủ tài khoản,số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.

Ngân hàng thương mại cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản,số dư tài khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế để phục vụ mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp cho cơ quan.

Theo quy định này thì ngân hàng thương mại sẽ chỉ cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản thanh toán và chỉ cung cấp những thông tin định danh cơ bản cho cơ quan thuế, không bao gồm các thông tin liên quan đến giao dịch của các tài khoản này. Quan trọng nữa là việc yêu cầu cung cấp tài khoản thanh toán của ngân hàng chủ yếu để quản lý các giao dịch kinh doanh mạng qua các kênh như : Facebook, Google, Youtube,… không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức và cá nhân trong nước.

Việc thắt chặt luật quản lý thuế thương mại điện tử sẽ tránh tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, nhằm phục vụ cho công tác quản lý thuế thương mại điện tử dễ dàng hơn.