Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bắc Kạn: Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH trong cùng kỳ chi trả tháng 01/2021

Hơn 11.000 người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trên địa bàn tỉnh sẽ được nhận gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và tháng 02/2021 trong cùng kỳ chi trả tháng 01/2021.

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vui đón Tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa có Công văn số 895/BHXH-KHTC ngày 23/12/2020 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và tháng 02/2021.

Theo đó, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và tháng 02/2021 sẽ được chi trả vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 01/2021, thời gian chi trả trong ngày 07 và ngày 08/01/2021. Kinh phí cấp cho Bưu điện tỉnh vào lần chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01/2021 với tổng số tiền trên 90 tỷ đồng. Ngoài ra, sẽ thực hiện chi trả bổ sung đối với những người hưởng sau thời điểm lập danh sách chi trả tháng 01, 02/2021, phát sinh tháng 01 từ ngày 08/01/2021 và phát sinh tháng 02 từ ngày 05/02/2021.

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm thông báo cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh biết lịch chi trả tháng 01, tháng 02/2021 và lịch chi trả bổ sung và tổ chức chi trả cho người hưởng đầy đủ, đúng kế hoạch. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội các huyện kiểm tra, rà soát, kịp thời thu hồi số tiền đã chi trả đối với các đối tượng giảm do chết theo quy định; Chuẩn bị nhân lực, phương tiện để công tác chi trả đảm bảo kịp thời, an toàn.

Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội các huyện phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương tổ chức tuyên truyền đến đối tượng hưởng; Phối hợp với Bưu điện huyện, thành phố thực hiện tốt công tác chi trả theo quy định.

Có thể nói, năm 2020, với sự tác động của dịch bệnh Covid-19 trong một thời gian dài, việc chi trả gộp 02 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và tháng 02/2021 cũng sẽ góp phần tạo sự phấn khởi và điều kiện thuận lợi cho người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, nhân đôi niềm vui cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói riêng và cả nước nói chung.