Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Năm 2021, Bưu điện tỉnh Bình Phước phấn đấu tổng doanh thu đạt gần 170 tỷ đồng

Ngày 29/12, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đã đến dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của Bưu điện tỉnh Bình Phước.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng khó khăn từ dịch Covid-19, song Bưu điện tỉnh Bình Phước đã không ngừng nỗ lực thực hiện các giải pháp nâng cao nghiệp vụ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đảm bảo nhu cầu thông tin bưu chính và phát hành báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân trong tỉnh.


Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Trần Đức Thích trao bằng khen của Công đoàn Bộ TT&TT cho các tập thể

Tổng doanh thu trong năm đạt hơn 168 tỷ đồng, bằng 107,4%; doanh thu tính lương đạt gần trên 159 tỷ đồng, bằng 86% so kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước hơn 4 tỷ đồng. 

Bưu điện tỉnh đã công nhận 24 sáng kiến cơ sở góp phần cho hoạt động của Bưu điện văn hóa xã ngày càng hiệu quả hơn. Trong năm Bưu điện tỉnh được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tặng bằng khen về thành tích toàn diện.

Năm 2021, Bưu điện tỉnh tiếp tục đổi mới công tác giao, nhận, thúc đẩy kinh doanh, phát triển các dịch vụ các nhóm: Nâng cao bưu chính chuyển phát; củng cố và mở rộng dịch vụ bưu chính và hiệu quả hoạt động hệ thống điểm Bưu điện văn hóa xã. Song song đó, phấn đấu tổng doanh thu đạt gần 170 tỷ đồng; quỹ lương người lao động thực hiện hơn 28 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao.


Cá nhân nhận giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đã thông tin chung về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và trân trọng ghi nhận những đóng góp của ngành bưu điện tỉnh trong năm 2020. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh yêu cầu, năm 2021, Bưu điện tỉnh cần đảm bảo tốt hơn thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh; chú trọng bảo đảm chỉ tiêu kinh doanh gắn với việc duy trì bưu chính công cộng, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ bưu chính công ích; nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện chăm sóc tốt khách hàng và hoạt động của hệ thống Bưu điện văn hóa xã.

Dịp này, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen 6 tập thể, cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác của Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.