Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Trợ cấp đột xuất 94 triệu đồng cho 12 CBCNV-LĐ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 30/12/2020, Chủ tịch Hội đồng hỗ trợ khuyến khích Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành Quyết định số 617/QĐ-HĐ về việc trợ cấp khó khăn đột xuất cho cán bộ công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, Tổng công ty hỗ trợ 94 triệu đồng cho gia đình 12 cán bộ công nhân viên, người lao động có người thân bị tử vong, bị bệnh hiểm nghèo… với mức thấp nhất 3 triệu đồng và cao nhất 20 triệu đồng.

Kết thúc năm 2020, Tổng công ty đã hỗ trợ cho 471 cán bộ công nhân viên, người lao động với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.