Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021

Ngày 05/01/2020, Bưu điện tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Đồng chí Nguyễn Kiên Cường, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dự hội nghị.


Lãnh đạo Tổng công ty trao Cờ thi đua Bộ TTTT cho Bưu điện tỉnh Kon Tum

Năm 2020, Bưu điện tỉnh Kon Tum đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra với doanh thu thực hiện 110,284 tỷ đồng, bằng 124 % kế hoạch năm. Trong đó: Doanh thu tính lương đạt 49,145 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm 2019. Thực hiện nộp ngân sách Nhà nước đảm bảo đầy đủ, đúng quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Kiên Cường ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2020 của Bưu điện tỉnh đồng thời  biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo các cấp và toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động đơn vị. Theo Phó Tổng giám đốc, năm 2021, Bưu điện tỉnh phải tiếp tục duy trì và cải tiến tổ chức sản xuất để nâng cao, giữ vững chất lượng. Bám sát định hướng của Tổng công ty về rà soát chuẩn hóa tổ chức sản xuất tại tất cả các khâu. Xây dựng, đào tạo phát triển nâng tầm đội ngũ cán bộ quy hoạch các chức danh để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh cần phải đổi mới mô hình tổ chức. Tích cực tham gia triển khai các đề án, nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ, bộ ngành tại địa phương…

Ghi nhận những thành tích ấn tượng của các cá nhân, đơn vị đã đóng góp vào thành tích chung trong năm 2020, Bưu điện tỉnh Kon Tum vinh dự đón nhận Cờ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam; cùng nhiều bằng khen, giấy khen cho các đơn vị trực thuộc. Hội nghị cũng tôn vinh 8 đơn vị và 5 cá nhân tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua 2020 của đơn vị.