Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện triển khai kế hoạch năm 2021

Sáng 05/01, tại trụ sở Tổng công ty, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021. Đồng chí Chu Quang Hào, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty dự hội nghị. Cùng dự còn có đại diện các Ban chức năng, Văn phòng, Công đoàn Tổng công ty.


Quang cảnh hội nghị

Chúc mừng Trung tâm lần thứ 3 liên tiếp được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng giám đốc Chu Quang Hào nhấn mạnh, quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định trong chiến lược kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2030, trong đó công tác đào tạo là nền móng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên, người lao động trên toàn mạng lưới. Trên cơ sở đó, Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rà soát, chú trọng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Đồng thời, Lãnh đạo Tổng công ty cũng chỉ ra những cơ hội, thách thức và yêu cầu Trung tâm xây dựng phương án, chiến lược phát triển Trung tâm giai đoạn 2021 - 2030 xứng tầm với định hướng, quy mô của Tổng công ty đến năm 2030.

Thay mặt toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động Trung tâm, Giám đốc Trịnh Anh Tuấn tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo của Tổng giám đốc và hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao năm 2021, tạo đà phát triển cho giai đoạn 2021 – 2030.