Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bến Tre: Triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh bưu điện năm 2021

Ngày 5/1/2021, Bưu điện tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2021. Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đến dự.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười trao cờ thi đua cho đơn vị Bưu điện huyện Chợ Lách

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 cho thấy, đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ dưới bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Doanh thu thực hiện trên 198 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch giao, thực hiện nộp ngân sách nhà nước 100%. Một số chỉ tiêu đạt vượt kế hoạch như: chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện (115%), bảo hiểm y tế hộ gia đình (125%).

Định hướng kinh doanh năm 2021, đơn vị đặt mục tiêu doanh thu 206 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với năm 2020. Tập trung kinh doanh 3 nhóm dịch vụ theo chủ trương của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là: bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông. Tiếp tục triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về tham gia chuyển trả kết quả thủ tục hành chính, Nghị định số 61/NĐ-CP về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Mở rộng đến 100% bộ phận một cửa của UBND các huyện, xã đủ điều kiện. Tiếp tục phối hợp tốt với BHXH trong việc tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu; công tác thu thuế khoán; chi trả chính sách an sinh xã hội: chi trả BHXH kịp thời chi đúng, chi đủ cho đối tượng thụ hưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của tập thể ngành bưu điện. UBND tỉnh đề nghị: Ngành Bưu điện tiếp tục thực hiện các phương án kinh doanh theo định hướng chiến lược của ngành, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Tập trung triển khai kinh doanh và nâng cao chất lượng cung ứng sản phẩm, dịch vụ hiện có, triển khai các sản phẩm, dịch vụ cải tiến, nghiên cứu giải pháp kinh doanh phù hợp, khai thác tốt tiềm năng thị trường. Triển khai các giải pháp về quản lý điều hành, chú trọng nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và chuyển trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Triển khai tiếp nhận và phát trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của huyện, xã, đảm bảo an toàn, kịp thời. Thực hiện chuyển đổi số và chuyển đổi thành doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu, nâng cao tinh thần phục vụ cộng đồng.

Dịp này, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 cho Bưu điện tỉnh Bến Tre và 3 đơn vị bưu điện huyện. Bưu điện huyện Chợ Lách vinh dự nhận cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.