Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hội nghị triển khai kế hoạch Bưu điện tỉnh Phú Yên năm 2021

Ngày 05/01/2021, Bưu điện tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021. Dự Hội nghị có ông Bùi Thanh Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Nguyễn Vũ Xuân Dung, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh; ông Nguyễn Quốc Vinh, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.


Bưu điện tỉnh Phú Yên đón nhận Cờ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông

Năm 2020, tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh hơn 187 tỷ đồng, đạt 104,9% kế hoạch năm. Trong đó, nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát thực hiện tăng trưởng 7,4%, nhóm dịch vụ tài chính bưu chính tăng trưởng 17,8%; nhóm dịch vụ phân phối truyền thông đạt 113,5% kế hoạch năm.

Bước vào năm kế hoạch 2021, Bưu điện tỉnh Phú Yên quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch Tổng công ty giao với doanh thu tính lương tăng 9,9% so với thực hiện năm 2020, tăng 1,6% so với kế hoạch; thu nhập bình quân người lao động tăng trưởng 19% so với năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động toàn Bưu điện tỉnh; đồng thời yêu cầu đơn vị cần tập trung phát triển dịch vụ bưu chính chuyển phát, tăng cường khả năng kết nối công nghệ thông tin, phát triển dịch vụ hành chính công… và đặc biệt khẩn trương hoàn thiện kịch bản kinh doanh và phương án tổ chức sản xuất năm 2021 theo hướng dẫn của Tổng công ty.

Với những kết quả đã đạt được, Bưu điện tỉnh Phú Yên vinh dự đón nhận Cờ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông; Công đoàn Bưu điện tỉnh Phú Yên nhận Bằng khen của Công đoàn Thông tin và Truyền thông.