Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Kết quả kiểm tra dịch vụ Bưu chính công ích năm 2020

Ngày 30/10/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành văn bản số 5027/BĐVN-QLCL về Kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2020.

Xem chi tiết văn bản tại đây.