Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách các bộ tem phát hành năm 2020

1. Bộ tem: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-0302/2020)

Mã số bộ tem: 1119

Số mẫu: 01 tem;

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 4.000đ,

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng:  31/01/2020 đến 31/12/2021.2. Bộ tem: Tình yêu

Mã số bộ tem: 1120

Số mẫu: 01 tem;

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Quang Vinh

Giá mặt: 4.000đ,

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng:  14/02/2020 đến 31/12/2021.3. Bộ tem: Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Mã số bộ tem: 1121

Số mẫu: 02 tem;

Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà;

Giá mặt: 4.000đ, 15.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng:  31/3/2020 đến ngày 31/12/2021.

 


4. Bộ tem: Kỷ niệm 150 năm sinh V.I. Lê-nin (1870-1924)

Mã số bộ tem: 1122

Số mẫu: 01 tem;

Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà;

Giá mặt: 4.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng:  22/4/2020 đến ngày 31/12/2021


5. Bộ tem: Kỷ niệm 130 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh

Mã số bộ tem: 1123

Số mẫu: 01 tem;

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang;

Giá mặt: 4.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng:  16/5/2020 đến ngày 31/12/20216. Bộ tem: Trò chơi dân gian

Mã số bộ tem: 1124

Số mẫu: 04 tem, 01 blốc;

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang;

Giá mặt: 4.000đ, 4.000đ, 4.000đ, 8.000đ, 19.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng:  01/6/2020 đến ngày 31/12/2021

  

  


7. Bộ tem: Chiến thắng Bạch Đằng (1288)

Mã số bộ tem: 1125

Số mẫu: 01 tem;

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du;

Giá mặt: 4.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng:18/7/2020 đến ngày 30/6/20228. Bộ tem: Việt Nam chào mừng năm ASEAN 2020

Mã số bộ tem: 1126

Số mẫu: 01 tem;

Họa sỹ thiết kế: Trần Thế Vinh;

Giá mặt: 4.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 07/8/2020 đến ngày 30/6/2022.9. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Lương Định Của (1920-1975)

Mã số bộ tem: 1127

Số mẫu: 01 tem;

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du;

Giá mặt: 4.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 16/8/2020 đến ngày 30/6/2022.10. Bộ tem: Công an Nhân dân Việt Nam

Mã số bộ tem: 1128

Số mẫu: 01 tem, 1 blốc;

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang;

Giá mặt: 4.000đ, 19.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 19/8/2020 đến ngày 30/6/2022.11. Bộ tem: Văn hóa Óc Eo

Mã số bộ tem: 1129

Số mẫu: 03 tem, 1 blốc;

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du;

Giá mặt: 4.000đ, 6.000đ, 8.000đ; 19.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 20/8/2020 đến ngày 30/6/2022.

    


12. Bộ tem: “Biển, đảo Việt Nam (bộ 2): Tàu Cảnh sát biển Việt Nam” 

Mã số bộ tem: 1130

Số mẫu: 04 tem, 1 blốc;

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du;

Giá mặt: 4.000đ, 4.000đ, 6.000đ, 10.000đ; 19.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 27/8/2020 đến ngày 30/6/2022.

  

  


13. Bộ tem: “Hội họa Việt Nam: Phố cổ Hà Nội”

Mã số bộ tem: 1131

Số mẫu: 02 tem, 1 blốc;

Họa sỹ thiết kế: Phạm Quang Diệu, Tô Minh Trang;

Giá mặt: 4.000đ, 15.000đ; 19.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/9/2020 đến ngày 30/6/2022.

  


14. Bộ tem: An toàn giao thông đường bộ (bộ 1)

Mã số bộ tem: 1132

Số mẫu: 04 tem;

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du;

Giá mặt: 4.000đ, 15.000đ; 19.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 05/9/2020 đến ngày 30/6/2022.

  

  


15. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Tố Hữu (1920-2002)

Mã số bộ tem: 1133

Số mẫu: 01 tem;

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang;

Giá mặt: 4.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 02/10/2020 đến ngày 30/6/2022.16. Bộ tem: Ẩm thực Việt Nam

Mã số bộ tem: 1134

Số mẫu: 04 tem;

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang, Phạm Trung Hà;

Giá mặt: 4.000đ, 4.000đ, 6000đ, 12.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 10/10/2020 đến ngày 30/6/2022.

 

 

17. Bộ tem: Chim bói cá

Mã số bộ tem: 1135

Số mẫu: 03 tem, 01 blốc;

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du;

Giá mặt: 4.000đ, 4.000đ, 4500đ, 45.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 14/11/2020 đến ngày 30/6/2022


18. Bộ tem: Tem phát hành chung Việt Nam - Cuba

Mã số bộ tem: 1136

Số mẫu: 02 tem;

Họa sỹ thiết kế: Roberto M.R, Tô Minh Trang;

Giá mặt: 4.000đ, 10.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 02/12/2020 đến ngày 30/6/2022

 

19. Bộ tem: Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại

Mã số bộ tem: 1137

Số mẫu: 03 tem, 01 blốc;

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du;

Giá mặt: 4.000đ, 4.000đ, 15.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 06/12/2020 đến ngày 30/6/2022

    


20. Bộ tem: Tết Tân Sửu

Mã số bộ tem: 1138

Số mẫu: 02 tem, 01 blốc;

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Quang Vinh;

Giá mặt: 4.000đ, 15.000đ, 38.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 12/12/2020 đến ngày 30/6/2022

 21. Bộ tem: Lút-vích van Bét-thô-ven (1770-1827)

Mã số bộ tem: 1139

Số mẫu: 01 tem, 01 blốc;

Họa sỹ thiết kế: Phạm Quang Diệu;

Giá mặt: 4.000đ, 15.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 16/12/2020 đến ngày 30/6/2022