Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bình Định: Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến để phòng dịch Covid-19

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 và để chủ động phòng, chống dịch bệnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm như sau: Yêu cầu bắt buộc toàn thể công chức, viên chức, nhân viên và các tổ chức, cá nhân liên hệ công tác thực hiện các quy định của Bộ Y tế và của tỉnh; trong đó phải được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 1 m, khai báo y tế.

Trung tâm Phục vụ hành chính công từ chối phục vụ những tổ chức, cá nhân không chấp hành các biện pháp chống dịch nêu trên. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định tại địa chỉ: https://dichvucong.binhdinh.gov.vn; Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn và dịch vụ bưu chính công ích tại các điểm giao dịch của Bưu điện, để hạn chế việc tập trung đông người tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.