Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hỗ trợ Công đoàn Bưu điện tỉnh Hải Dương 30 triệu đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 19/02/2021, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã quyết định hỗ trợ 30 triệu đồng cho Công đoàn Bưu điện tỉnh Hải Dương để chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên công đoàn và người lao động trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Số tiền được trích từ nguồn tài chính Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.


Lãnh đạo chuyên môn Công đoàn Bưu điện tỉnh Hải Dương
tiếp nhận 400 chai nước sát khuẩn do Công đoàn Cơ quan Tổng công ty ủng hộ

Bên cạnh đó, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng ủng hộ Công đoàn Bưu điện tỉnh Hải Dương hơn 400 chai nước sát khuẩn để sử dụng cho công tác phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc. Đồng thời, trang bị cho đoàn viên công đoàn cơ quan Tổng công ty tại số 5 Phạm Hùng hơn 500 hộp khẩu trang y tế.

Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty cũng ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật góp phần giúp công đoàn viên và người lao động tại Hải Dương và Quảng Ninh an tâm công tác. Cụ thể: Cụm Công đoàn số 2 ủng hộ Bưu điện tỉnh Hải Dương 30 triệu đồng, Bưu điện tỉnh Quảng Ninh 20 triệu đồng; Công đoàn Bưu điện tỉnh Nghệ An ủng hộ Bưu điện tỉnh Hải Dương 10.000 khẩu trang. Đại diện Công đoàn các đơn vị trên toàn mạng lưới cũng đã có nhiều lời động viên, chia sẻ và cam kết ủng hộ Hải Dương đảm bảo thực hiện song song nhiệm vụ vừa phòng chống dịch Covid-19 đồng thời triển khai sản xuất kinh doanh hoàn thành nhiệm vụ được giao.