Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Vietnam Post tham gia tích cực nhập dữ liệu dân cư

Ngày mai (25/2), Bộ Công an sẽ tổ chức khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) là một trong những đơn vị tham gia tích cực nhất trong việc nhập dữ liệu và chuyển phát trả thẻ căn cước công dân.

Triển khai nhiệm vụ được giao, Vietnam Post đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng phục vụ công tác tổ chức nhập dữ liệu. Đồng thời xây dựng và triển khai nghiêm túc các quy trình nhập dữ liệu, quy trình kiểm tra…. Với đội ngũ nhân viên nhập liệu chuyên nghiệp, dầy kinh nghiệm, đảm bảo bí mật, an toàn, Vietnam Post đã nhập liệu thành công 87,3 triệu bản ghi tương đương 87,3 triệu phiếu thu thập thông tin dân cư.

Việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị cao cả này là một vinh dự lớn đối với Bưu điện Việt Nam, đóng góp phần một phần nhỏ để thúc đẩy công tác số hóa trong quản lý dân cư, giảm thiểu các thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí cho người dân trong việc đi lại, xin xác nhận các giấy tờ liên quan đến hồ sơ, lý lịch…

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp những thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng với mục tiêu kết nối, chia sẻ thông tin về dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các ngành, lĩnh vực trên toàn quốc, làm tăng khả năng khai thác, cập nhật thông tin về dân cư, hạn chế tối đa sự trùng lặp thông tin, giảm chi phí đầu tư từ ngân sách Nhà nước đối với công nghệ thông tin của các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.