Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Kon Tum: Bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông trong giai đoạn dịch COVID-19

Ngày 24/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 638/UBND-KGVX về việc bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông trong giai đoạn dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp bưu chính, viễn thông bảo đảm duy trì cung ứng các dịch vụ bưu chính, viễn thông phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và của các cơ quan Đảng, Nhà nước liên tục, không gián đoạn, nhanh chóng, chính xác, an toàn trong mọi tình huống.

Các điểm phục vụ bưu chính, viễn thông và các bộ phận liên quan của doanh nghiệp bưu chính, viễn thông phải nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong phòng, chống dịch COVID-19; tuân thủ các yêu cầu về việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian lao động, đo thân nhiệt theo hướng dẫn, giữ khoảng cách tối thiểu khi giao tiếp hoặc số lượng người tập trung tại một địa điểm, chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tại nơi thuận tiện cho nhân viên, khách hàng sử dụng.

Tất cả người lao động của doanh nghiệp bưu chính, viễn thông phải cài đặt ứng dụng “Bluzone -Phát hiện tiếp xúc”. Trường hợp các nhân viên có biểu hiện nhiễm bệnh, có tiếp xúc gần với ca bệnh xác định COVID-19(F1) và tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) phải khai báo trung thực, đầy đủ để được xét nghiệm, thực hiện cách ly theo hướng dẫn của Sở Y tế, Bộ Y tế.

Trong trường hợp người và phương tiện của doanh nghiệp bưu chính, viễn thông ra/vào điểm cách ly, khu vực cách ly để thực hiện nhiệm vụ phải có giấy giới thiệu của lãnh đạo đơn vị và thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chức năng có liên quan. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan: hướng dẫn và tạo điều kiện hỗ trợ để người và phương tiện của lực lượng doanh nghiệp bưu chính, viễn thông ra, vào điểm cách ly, khu vực cách ly để cung ứng các dịch vụ bưu chính, viễn thông phục vụ nhu cầu thiết yếu và thực hiện ứng cứu thông tin, xử lý sự cố thông tin liên lạc của người dân, các cơ quan Đảng, Nhà nước.