Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức triển khai phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020

Ngày 25/02/2021, Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành Quyết định số 60/QĐKT-CĐTCTBĐ về việc tặng Giấy khen cho 150 cá nhân thuộc các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã có nhiều thành tích trong tổ chức triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020 với tổng mức tiền thưởng kèm Giấy khen cho các cá nhân là 108 triệu đồng.

Trước đó ngày 23/02/2021, Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã đã ban hành Quyết định số 59/QĐKT-CĐTCTBĐ về việc tặng Giấy khen cho các Công đoàn cơ sở có nhiều thành tích trong tổ chức triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020. Năm 2020 có tổng số 25 Công đoàn cơ sở trực thuộc được tặng Giấy khen với Tổng mức tiền thưởng kèm Giấy khen cho các đơn vị là 44.700.000 đồng.

Cùng ngày 23/02/2021, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành Quyết định số 60/QĐKT-CĐTCTBĐ về việc tặng Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các Công đoàn cơ sở thành viên có nhiều thành tích trong tổ chức triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020. Trong đợt khen thưởng năm 2020 có 137 Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc được tặng Giấy khen với tổng mức tiền thưởng kèm Giấy khen cho các đơn vị là 175.360.000 đồng.

Số tiền khen thưởng cho các đơn vị kèm Giấy khen được trích từ nguồn tài chính Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Quỹ khen thưởng tập trung của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.