Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Vĩnh Long: Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản giao Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) chủ trì, phối hợp với Giám đốc Bưu điện tỉnh, chủ tịch UBND các huyện- thị- thành và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện theo tinh thần của Bộ LĐ- TB và XH; thường xuyên kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Bộ LĐ- TB và XH.

Đầu tháng 2/2021, Bộ LĐ- TB và XH ban hành công văn về chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, khuyến khích tất cả các địa phương từ quý I/2021 thực hiện việc chi trả thông qua bưu chính công ích, đồng thời đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Với các địa phương đã thí điểm công tác này, có giải pháp khắc phục hạn chế đã được chỉ ra, đảm bảo chi trả thuận lợi, an toàn, đúng kỳ, đủ số tiền và đến tận tay đối tượng thụ hưởng.

Sở LĐ- TB và XH báo cáo tháng 2 cho biết, thực hiện công tác chính sách người có công, chi trả trợ cấp tháng 2/2021 cho 9.780 lượt đối tượng, với kinh phí gần 17 tỷ đồng.