Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xếp loại xuất sắc trong việc xây dựng và thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Ngày 04/03, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng ủy Khối Dooanh nghiệp Trung ương đã ban hành văn bản số 13/CV/BCĐĐUK về kết quả đánh giá, xếp loại hoạt động Ban chỉ đạo Cuộc vận động năm 2020.

Căn cứ xếp loại của Ban chỉ đạo các đảng ủy; Ban chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy Khối đã rà soát, đánh giá xếp loại 33 ban chỉ đạo Cuộc vận động của các đảng ủy trực thuộc.

Theo kết quả xếp loại, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đạt 97/100 điểm và được ban chỉ đạo Đảng ủy Khối xếp loại Xuất sắc.

Với Bưu điện Việt Nam, việc triển khai tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã góp phần giúp Tổng công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; đồng thời tạo điều kiện để quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của Tổng công ty đến các đơn vị, doanh nghiệp trong Khối và ngược lại. Việc Tổng công ty hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp trong Khối cũng tạo điều kiện khuyến khích, hỗ trợ các ngành cùng phát triển, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội chung của Đảng và Nhà nước.

Trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, Đảng ủy Tổng công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động trên diện rộng hướng đến mục tiêu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.