Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hơn 3.000 hồ sơ thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch được tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu điện

Ngày 26/10/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ký thỏa thuận hợp tác số 4848/THTT-BVHTTDL-BĐVN về việc thực hiện dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Hiện nay, 100% các thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ VHTTDL và tất cả các Tổng cục, Cục thuộc Bộ đều đã thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.


Bưu điện TP Hà Nội tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công TP Hà Nội

Năm 2020, đã có hơn 3.000 hồ sơ thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được chuyển trả qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện. Trong đó có những thủ tục phát sinh sản lượng lớn như Thủ tục đăng ký tổ chức Lễ hội cấp Trung ương, thủ tục tiếp nhận thông báo của chủ trang thông tin điện tử của tổ  chức, cá nhân nước người kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam, thủ tuc cấp giấy chứng nhận đăng ký của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam…

Tuy nhiên, trong số 98 thủ tục thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ VHTTDL, mới có 53 thủ tục phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết qua dịch vụ bưu chính công ích, chiếm 54.08%. Nhận định về việc này, Ông Bùi Trung Kiên – Phó Chánh văn phòng Bộ cho biết: “Bộ VHTTDL có nhiều thủ tục hành chính đặc thù như lĩnh vực điện ảnh, bản quyền tác giả, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triễn làm, nên các tổ chức, cá nhận còn e ngại trong việc đăng ký tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích”. 

“Trong năm 2021, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để thực hiện thỏa thuận hợp tác số 4848/THTT-BVHTTDL-BĐVN về việc thực hiện dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Cùng với đó, Bộ sẽ tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn cho nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí và trả kết quả giải quyết thủ tục  hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch” - Ông Bùi Trung Kiên nhấn mạnh.