Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Triển khai các nội dung thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Ngày 17/3/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ban hành văn bản số 983/BĐVN-VP về việc triển khai các nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Theo đó, Bưu điện Việt Nam sẽ triển khai tổng cộng 11 nội dung bám sát Nghị quyết 01/NQ-CP bao gồm nhiều nhiệm vụ nổi bật: Cải tiến sàn thương mại điện tử Postmart; Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai chương trình OCOP gắn với chuyển đổi số tại nông thôn; Triển khai các dự án trong chiến lược chuyển đổi số; Phát triển hệ sinh thái Hành chính công; Triển khai hệ thống định danh xác thực PostID; Ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công cấp độ 3,4; Tích hợp ứng dụng Vietnampostpay với dịch vụ thanh toán trên cổng Dịch vụ công quốc gia,….

Để triển thành công các nhiệm vụ này, Lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam yêu cầu các đơn vị tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch chi tiết; đồng thời thực hiện báo cáo tình hình triển khai theo tháng.

Xem chi tiết nội dung văn bản 983/BĐVN-VPNghị quyết số 01/NQ-CP tại đây.