Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bắc Giang: Cán bộ bưu điện trực tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại bộ phận một cửa huyện Việt Yên

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, huyện Việt Yên (Bắc Giang) là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh thí điểm phương án đưa cán bộ bưu điện trực tại bộ phận một cửa huyện. Sau 4 tháng triển khai, đến nay, mô hình đã từng bước phát huy hiệu quả.

Theo ông Ngô Cao Thắng, cán bộ phụ trách bộ phận một cửa huyện, xuất phát từ thực tế, nhiều thủ tục hành chính (TTHC) ít phát sinh hồ sơ song vẫn phải bố trí cán bộ trực tại bộ phận một cửa, giữa tháng 11/2020, UBND huyện đã thỏa thuận với Bưu điện tỉnh về việc triển khai phương án đưa nhân viên bưu điện ra làm việc tại đây. 


Cán bộ bưu điện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân tại bộ phận một cửa huyện Việt Yên

Theo đó, Bưu điện huyện cử 3 cán bộ ra làm việc tại bộ phận một cửa huyện vào các ngày trong tuần. Các cán bộ bưu điện có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân giải quyết TTHC qua Cổng Dịch vụ công và tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp (hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) TTHC thuộc các lĩnh vực: Tư pháp, y tế, nông nghiệp, giáo dục, nội vụ, công thương, tài chính, kế hoạch, đầu tư, xây dựng, lao động, thương binh và xã hội, văn hóa, thông tin.  

Qua thống kê từ khi triển khai đến nay, cán bộ Bưu điện huyện đã tiếp nhận, trả kết quả gần 1,6 nghìn hồ sơ ở các lĩnh vực trên. Cùng đó hướng dẫn, trợ giúp gần 2,4 nghìn lượt tổ chức, công dân giải quyết TTHC trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công. 

Theo đánh giá của UBND huyện, việc triển khai mô hình nhân viên bưu điện làm việc tại bộ phận một cửa đã góp phần tiết kiệm được nhân lực trong điều kiện tinh giản biên chế như hiện nay (8 công chức không phải trực tiếp nhận và trả kết quả). Cùng đó, hạn chế mức thấp nhất tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình tiếp xúc giữa công chức và tổ chức, công dân khi giải quyết TTHC; nâng cao số lượng hồ sơ nộp trực tuyến.