Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Khánh Hòa: Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, đảm bảo yêu cầu và đạt hiệu quả cao – chính là một trong những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Khánh Hòa.

Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Theo thống kê, UBND tỉnh ban hành 90 quyết định công bố danh mục TTHC, 53 quyết định phê duyệt 587 quy trình nội bộ giải quyết TTHC ở cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tổng số TTHC hiện tại là 1.787 thủ tục, trong đó cấp tỉnh là 1.232, cấp huyện là 220, cấp xã là 98, áp dụng nhiều cấp là 237. Tất cả TTHC được tích hợp, công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.


Nhân viên VNPTPay hướng dẫn người dân trải nghiệm thanh toán
trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Bên cạnh đó, đã hoàn thành việc rà soát, tái cấu trúc, chuẩn hóa, đồng bộ mã lĩnh vực, mã thủ tục theo cơ sở dữ liệu TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và quyết định công bố của UBND tỉnh, với 2.133 quy trình TTHC chi tiết trên 145 lĩnh vực, trong đó cấp tỉnh là 1.660 quy trình TTHC, cấp huyện là 289, cấp xã là 184.

Đáng chú ý, toàn bộ quy trình giải quyết TTHC được rà soát, tinh chỉnh, hợp lý hóa theo tiêu chuẩn ISO, bảo đảm phân định rõ các bước công việc, thời gian, tiến độ giải quyết và sản phẩm đầu ra cụ thể, được cập nhật đầy đủ, đồng bộ trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh để phục vụ công khai, tra cứu và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Liên thông nhiều cấp, cơ quan để giải quyết 01 TTHC và ghép liên thông các TTHC có liên hệ chặt chẽ với nhau để giải quyết trên một quy trình, cho phép người dân, tổ chức và doanh nghiệp chỉ nộp hồ sơ một lần để giải quyết đồng thời nhiều yêu cầu công việc tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Đã công bố nhóm TTHC liên thông về cấp phép xây dựng công trình quảng cáo và tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo", cho phép cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ 01 lần, nhận kết quả của 02 thủ tục tại 01 đầu mối là Sở Văn hóa và Thể thao. Đến thời điểm hiện tại, đã ban hành/phê duyệt hơn 400 quy trình TTHC ghép nổi, liên thông nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính, từ đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, tài chính, bảo vệ môi trường, khoáng sản, nội vụ, ngoại vụ, văn hóa, tư pháp, xây dựng, lao động - thương binh và xã hội, nông nghiệp,..., làm căn cứ pháp lý để các ngành, các cấp phối hợp giải quyết hồ sơ. Bên cạnh đó, UBND huyện Khánh Vĩnh đang triển khai thí điểm hợp nhất, tinh gọn một số tờ khai đất đai, để loại bỏ các thông tin trùng lắp, không cần thiết, với mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, quản lý nhà nước.

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

UBND tỉnh Khánh Hòa công bố danh mục quy trình TTHC cho phép thực hiện dịch vụ bưu chính công ích, nộp trực tuyến, thanh toán trực tuyến. So với năm 2019, mở rộng hơn rất nhiều về cơ quan thực hiện, lĩnh vực và số lượng quy trình TTHC.

Cụ thể, cho phép thực hiện dịch vụ bưu chính công ích là 1.143 quy trình, đạt tỷ lệ 100% quy trình có phát sinh hồ sơ, tăng 958 quy trình và gấp hơn 06 lần; cho phép nộp hồ sơ trực tuyến là 746 quy trình (mức độ 3 là 355, mức độ 4 là 391), chiếm tỷ lệ 65,27%, tăng 606 quy trình và gấp hơn 05 lần; cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí là 451 quy trình, chiếm tỷ lệ 39,46%, tăng 191 quy trình và gấp gần 02 lần.

Trong năm, khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai đã giải quyết và trả kết quả 538.531 hồ sơ, tỷ lệ sớm và đúng hạn đạt 98,00%. Đã tiếp nhận 114.312 hồ sơ trực tuyến, chiếm tỷ lệ 20,29%. Hồ sơ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tinh là 7.806 hồ sơ, với số tiền là 420.485.000 đồng.

Khối các cơ quan ngành dọc tại tỉnh đã giải quyết 2.971.152 hồ sơ, sớm và đúng hạn 2.959.149 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99,60%. Trong đó, hồ sơ trực tuyến là 2.344.880 hồ sơ, đạt tỷ lệ 78,92% trên tổng số hồ sơ của toàn khối (Ngành Công an 1.232.465 hồ sơ, đạt tỷ lệ 82,90% trên tổng số lượng hồ sơ của ngành đã giải quyết; Ngành Hải quan 35.625 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,35%; Ngành Bảo hiểm xã hội 627.986 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,13%; Ngành Thuế 179.017 hồ sơ, đạt tỷ lệ 53,74%; Ngành Kho bạc Nhà nước: 269.787 hồ sơ, đạt tỷ lệ 58,42%).

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tiếp tục đi vào hoạt động có hiệu quả, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ Nhân dân trên các nền tảng, phương phức hiện đại, góp phần tích cực xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, giảm phiền hà, phục vụ tốt hơn nhu cầu công việc, TTHC của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đến nay, đã hoàn thành việc kết nối tích hợp Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên tất cả các nội dung yêu cầu. Khách hàng có thể lựa chọn tra cứu thông tin dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tra cứu thông tin hồ sơ trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh hay trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia cũng đều thuận lợi, nhanh chóng.

Thông qua hệ thống kết nối tự động giữa Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), trong năm 2020 đã ghi nhận 2.690 hồ sơ được khách hàng lựa chọn đăng ký nộp hồ sơ và nhận kết quả kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích, nâng tổng số hồ sơ từ năm 2018 đến nay lên 3.462 hồ sơ.

Đặc biệt, trong 22 ngày thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, các cơ quan hành chính thuộc tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 5.311 hồ sơ trực tuyến trên tổng số 17.779 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 29,87% (cao nhất từ trước đến nay); 291 hồ sơ được thanh toán trực tuyến, với tổng số tiền 19.317.000 đồng (bằng 56,7% so với cả quý I/2020, gấp 1,72 lần so với cả năm 2019). Bưu chính công ích đã chuyển trả kết quả đến địa chỉ khách hàng trên 2.280 hồ sơ, chiếm tỷ lệ khoảng 12,8% tổng số hồ sơ được tiếp nhận nhiều nhất là lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp). Hệ thống đã gửi 8.388 tin nhắn SMS tự động, thông báo kịp thời tiến độ và các yêu cầu có liên quan đến quá trình giải quyết hồ sơ để khách hàng phối hợp thuận lợi.

Có thể khẳng định, bên cạnh ý nghĩa góp phần tích cực chống dịch COVID-19, kết quả trên cũng cho thấy toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cấp chính quyền tỉnh trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh đã đáp ứng rất tốt, sẵn sàng cho việc tiếp tục duy trì và phát triển ở mức độ cao, phạm vi rộng hơn trong thời gian tới. Kết quả trên cũng tạo ra hiệu ứng rất quan trọng, góp phần trực tiếp làm thay đổi hành vi, thói quen giải quyết TTHC của người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo hướng hiện đại hơn, chuyển dần sang giao dịch trên môi trường điện tử một cách bền vững.