Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

5 năm và những dấu ấn nổi bật từ “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thời gian qua, việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ nhất và Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tổng công ty giai đoạn 2015 – 2020, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025.

Xuyên suốt trong chỉ đạo

Nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngay sau khi có Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 16-KH/ĐUK, ngày 02/11/2016 của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành gần 30 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Trên cơ sở các văn bản, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, 100% các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu của Tổng công ty và các đơn vị đã xây dựng chương trình hành động hàng năm gắn với vai trò, vị trí, chức trách, nhiệm vụ được giao để thực hiện.

Ngoài ra, trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng ủy Tổng công ty cũng đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tiếp tục tập trung thực hiện; hàng năm Đảng ủy Tổng công ty đều tổ chức sơ kết, đánh giá, kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện Chỉ thị; khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Đảng bộ. Đây là cơ sở quan trọng góp phần vào kết quả triển khai Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ Tổng công ty giai đoạn 2016-2021.


Lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối
về thành tích xuất sắc trong đợt thi đua học tập và làm theo Bác giai đoạn 2017 -2020

 

Vững vàng trong tư tưởng

Việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như các chuyên đề hàng năm đều được Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy trực thuộc thực hiện kịp thời, nghiêm túc bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với đối tượng hướng tới, bước đầu giúp cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động có nhận thức đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Hàng năm, 100% các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch và và triển khai kịp thời, nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị; tổ chức cho cán bộ đảng viên xây dựng bản đăng ký rèn luyện của cá nhân; đưa nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể chi bộ và cá nhân đảng viên vào thảo luận tại các kỳ sinh hoạt chi bộ; cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những phong trào thi đua thiết thực, gắn với hoạt động SXKD và công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.

Sáng tạo trong hành động

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được Đảng ủy Tổng công ty cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh gắn với các phong trào thi đua phù hợp với từng giai đoạn, đưa nội dung thi đua vào công việc hàng ngày của từng tập thể, cá nhân người lao động. Trong giai đoạn 2016-2020, Tổng công ty đã phát động và triển khai có hiệu quả hơn 50 chương trình thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD hàng năm (bình quân mỗi năm 10 chương trình thi đua trọng điểm) trên phạm vi toàn mạng lưới. Tiêu biểu như: “Đổi mới bưu cục và phong cách phục vụ của giao dịch viên bưu điện”, “Nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã”, chương trình thi đua “Giám đốc kinh doanh giỏi”, “Khai thác viên giỏi”, “Bưu tá tận tụy”, “Giữ xe tốt - Lái xe an toàn”, phong trào thi đua triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,… Đặc biệt, phong trào “Sáng kiến, sáng tạo VietnamPost” của Tổng công ty đã thu được gần 5.000 sáng kiến, góp phần tiết kiệm chi phí, làm lợi hàng chục tỉ đồng cho hoạt động SXKD.

Trong hoạt động SXKD, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển 3 trụ cột kinh doanh theo định hướng chiến lược, Tổng công ty đã tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công, tham gia sâu rộng trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, chính phủ điện tử với chủ trương Tổng công ty trở thành bộ mặt, là cánh tay nối dài của cơ quan công quyền tại địa phương. Đặc biệt, thực hiện các chủ trương, định hướng của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử, Tổng công ty đã tích cực, chủ động tham gia vào quá trình xây dựng Chính phủ điện tử và các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm quốc gia như: Xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về BHYT hộ gia đình, Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, Dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam - Vmap, Cơ sở dữ liệu địa chỉ nhân đạo, INhân đạo, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án xây dựng Nền tảng mã địa chỉ bưu chính trên bản đồ số Vpostcode, xây dựng Hệ thống định danh, xác thực điện tử PostID,… góp phần thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, kinh tế số, góp phần thúc đẩy, thu hút cá nhân, tổ chức, đặc biệt là người dân ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận được với những công nghệ hiện đại hỗ trợ cuộc sống.Nền tảng Vpostcode sẽ thúc đẩy thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số, dịch vụ công trực tuyến
và quá trình chuyển đổi số của Việt Nam

Xác định văn hóa doanh nghiệp là một nguồn lực mềm, có khả năng góp phần thay đổi tư duy và định hướng hành vi cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty đã xây dựng Văn hóa doanh nghiệp với Sứ mệnh, Tầm nhìn, Triết lý kinh doanh cùng 06 giá trị cốt lõi để triển khai thực hiện. Đưa nội dung triển khai Văn hóa doanh nghiệp gắn với nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cá nhân. Xây dựng các kênh truyền thông để chia sẻ, thảo luận nội dung văn hóa doanh nghiệp, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu; ban hành cẩm nang hành vi, bộ quy tắc ứng xử cho các chức danh lao động, đặc biệt hướng tới người lao động khối văn phòng và đội ngũ lao động trực tiếp tiếp xúc với khách hàng như giao dịch viên, bưu tá. Đồng thời, mở chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên mục “gương điển hình” ngành bưu điện nhằm lan tỏa nhiều cách làm hay, gương người tốt việc tốt rộng rãi trên toàn mạng lưới.

Nhờ có những giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD giai đoạn 2015-2020, hoàn thành chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2020, về đích sớm trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân giai đoạn đạt 30,2%/năm, hoàn thành nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, đảm bảo thu nhập và việc làm cho gần 7 vạn lao động.

Giai đoạn 2021-2025, Vietnam Post bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều khó khăn, thách thức. Để đạt được các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể cũng như quán triệt, chỉ đạo và hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức tốt các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như làm kim chỉ nam trong việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam hướng tới mục tiêu xây dựng một Bưu điện Việt Nam phát triển nhanh, bền vững.