Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021

Ngày 20/3/2021, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và đối thoại với người lao động quý I/2021. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Trưởng Ban Nữ công, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng, phó các phòng chức năng, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc và đại diện Người lao động toàn Bưu điện tỉnh.


Đại biểu đại diện người lao động tham gia đối thoại tại hội nghị

Kết thúc năm kế hoạch 2020, Bưu điện tỉnh Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ được giao với tổng doanh thu đạt 195,8 tỷ đồng, vượt 3,1% kế hoạch Tổng công ty giao; tăng 9,5% so với thực hiện 2020; Doanh thu tính lương đạt 104,2 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch Tổng công ty giao; tăng 16,8% so với thực hiện 2019.

Hội nghị đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động, giám sát tình hình đơn vị thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; tóm tắt các nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ của đơn vị. Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Bầu thành viên tổ đối thoại. Bỏ phiếu góp ý năng lực phẩm chất cán bộ và góp ý về bố trí cán bộ.

Tại hội nghị, Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Bưu điện tỉnh đã trực tiếp đối thoại, giải đáp những vướng mắc, kiến nghị đồng thời lắng nghe, tiếp thu nhiều đề xuất của người lao động, qua đó động viên anh chị em yên tâm công tác, gắn bó với nghề nghiệp; tích cực tự đổi mới, làm chủ công việc được giao, tăng năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả.

Hội nghị cũng thảo luận, trao đổi, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2021. Cụ thể: Tổng doanh thu vượt 1% so với kế hoạch, doanh thu tính lương vượt 2%, chênh lệch thu chi phấn đấu đạt 12,423 tỷ đồng.

Với tinh thần “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, đột phá, thành công”. Hội nghị kêu gọi người lao động toàn Bưu điện tỉnh tận dụng triệt để những cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức, hăng hái thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.