Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thanh Hoá: Chi trả chế độ chính sách NCC đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch

Với đạo lý, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình NCC với cách mạng. Đặc biệt trong công tác quản lý sử dụng kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi NCC tại địa phương.

Trong những năm qua, Thanh Hoá, thực hiện chi trả chính sách NCC với cách mạng luôn với phương châm: Chính xác, kịp thời, hiệu quả, chi đúng đối tượng, chi đủ. Bên cạnh đó tỉnh cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, công khai minh bạch tài chính và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí trung ương thực hiện tốt công tác chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại địa phương. Chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần NCC, phấn đấu để không còn hộ NCC thuộc diện hộ nghèo.


Cán bộ Bưu điện chi trả chế độ chính sách cho NCC trên địa bàn Thanh Hoá

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 340.600 người có công với cách mạng, (với gần 4.600 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (có 128 Mẹ còn sống); hơn 56.000 liệt sĩ; gần 46.000 thương binh; hơn 16.000 bệnh binh; hơn 18.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học và trên 200.000 người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế), trong đó có hơn 74.000 đối tượng người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Trước năm 2019, công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được thực hiện theo mô hình "Ba bên" thông qua việc ký kết Hợp đồng trách nhiệm giữa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, UBND cấp xã và cán bộ chi trả.

Trước yêu cầu đổi mới công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo phương thức hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng kinh phí ưu đãi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND phê duyệt "Đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá", thời gian áp dụng từ tháng 4 năm 2019.

Qua đó, đã giúp giảm tải áp lực công việc cho đội ngũ cán bộ làm công tác lao động, người có công và xã hội cấp xã; đồng thời, góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công theo chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với Cơ quan Bưu điện tổ chức các lớp tập huấn về quy trình tổ chức chi trả cho đội ngũ cán bộ làm công tác lao động, người có công và xã hội và cán bộ bưu điện cấp xã. Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo công tác chi trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được thực hiện "Đúng - Đủ - Kịp thời", kinh phí chi trả đến tận tay đối tượng thụ hưởng. 

Qua gần 02 năm triển khai thực hiện, việc chuyển đổi phương thức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác chi trả trợ cấp của Cơ quan Bưu điện luôn được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ, hình thức chi trả hợp lý, thuận lợi cho người hưởng chính sách, kết hợp được việc chi trả chế độ đối với đối tượng vừa là người có công với cách mạng vừa là người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, tách bạch trong việc tổ chức chi trả với xét duyệt hồ sơ và giải quyết chế độ. Từ đó, tạo ra sự đối chiếu, kiểm soát chéo giữa hai đơn vị độc lập (Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội và Cơ quan Bưu điện các cấp) giúp hạn chế sai sót, chậm trễ hoặc trục lợi chính sách. Việc chi trả trợ cấp ưu đãi NCC phải đảm bảo đúng người, đúng chế độ, đúng thời gian quy định, đem lại sự hài lòng của NCC trong việc thực hiện chính sách ưu đãi; đồng thời đảm bảo an toàn về tiền mặt trên đường vận chuyển và đến tận tay người thụ hưởng; quản lý chặt chẽ các đối tượng hưởng chế độ; chấp hành đúng chế độ kế toán, báo cáo thanh quyết toán và quản lý lưu giữ chứng từ kế toán theo quy định...


Việc chi trả được thực hiện tại các bưu cục và điểm bưu điện văn hóa phải đáp ứng được các điều kiện về an toàn quỹ tiền mặt, điều chuyển dòng tiền, chuyên môn phục vụ, địa điểm phục vụ thuận tiện cho việc đi lại. Đối với các trường hợp người khuyết tật không đi lại được, người già yếu, ốm đau... có thể phục vụ phát tiền tại địa chỉ nếu đối tượng có yêu cầu.

Hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hóa đã bố trí các điểm chi trả trợ cấp tại các Bưu cục, điểm Bưu điện - Văn hóa của 559/559 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, hằng tháng tổ chức chi trả trợ cấp (một lần và thường xuyên) cho trên 100.000 đối tượng, với kinh phí trên 150 tỷ đồng. Đối với người có công và thân nhân già yếu, không có điều kiện đến các điểm chi trả, Cơ quan Bưu điện đã bố trí cán bộ đến tận gia đình để chi trả trợ cấp miễn phí. Vì vậy, tỷ lệ chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh luôn đạt từ 99% trở lên. Cơ quan Bưu điện cũng duy trì thường xuyên 02 đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, trả lời khiếu nại, giải đáp thắc mắc của đối tượng thụ hưởng (số di động 0832.293.293 và số cố định 02373.777.777).

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát, hầu hết đối tượng thụ hưởng đều bày tỏ sự hài lòng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ngành Lao động -Thương binh và Xã hội và nhân viên bưu điện. Chính quyền địa phương các cấp cũng đồng thuận cao với việc chuyển đổi phương thức chi trả, khẳng định đây là cách thức hiệu quả, ưu việt và thuận lợi hơn cho người thụ hưởng.

Trong thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với ngành Bưu điện tăng cường công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ngành LĐ-TB&XH, nhân viên của Bưu điện, thường xuyên kiểm tra, giám sát liên ngành, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, biểu mẫu phục vụ cho công tác thanh quyết toán, bảo đảm đúng quy định, tăng cường trang thiết bị phục vụ cho công tác chi trả, nâng cấp hoàn thiện phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; rà soát, hoàn thiện phương án bảo vệ tốt nhất các khâu của dòng tiền chi trả, bảo đảm việc chi trả đúng kỳ, đủ số tiền và đến tận tay đối tượng thụ hưởng.

Bên cạnh đó, sẽ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, đối tượng thụ hưởng biết về những điểm mới, ưu việt của phương thức chi trả và thật sự hài lòng về việc thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện nói riêng, việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng nói chung trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.