Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tặng Giấy khen cho 386 đoàn viên công đoàn về thành tích toàn diện năm 2020

Ngày 02/4/2021, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành Quyết định khen thưởng số 109/QĐKT-CĐTCTBĐ về việc tặng Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho 386 đoàn viên công đoàn trên toàn mạng lưới vì có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020.

Mức tiền thưởng kèm theo giấy khen là 900.000 đồng/đoàn viên công đoàn, tổng số tiền khen thưởng theo quyết định cho 386 đoàn viên công đoàn là 347,4 triệu đồng được trích từ nguồn tài chính Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Quỹ khen thưởng tập trung của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.