Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021

Ngày 03/4/2021, Bưu điện tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021 với sự tham gia của 45 đại biểu đại diện cho 183 CBCNV lao động trong toàn đơn vị. Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.


Quang cảnh hội nghị

Năm 2020, Lãnh đạo chuyên môn và Ban thường vụ Công đoàn Bưu điện tỉnh Kon Tum cùng với tập thể CBCNV - Lao động đơn vị đã đoàn kết, thống nhất năng động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Trong đó, tổng doanh thu đạt trên  110 tỷ đồng bằng 123,3% kế hoạch Tổng công ty giao, tăng 16,1% so với năm 2019. Doanh thu tính lương thực hiện trên 49 tỷ đồng bằng 95,1 % kế hoạch được giao, tăng 22,4% so với năm 2019. Năng suất lao động tăng 13,6% so với năm 2019.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020, đồng thời bàn các giải pháp triển khai thực hiện trong năm 2021. Nghiên cứu và đóng góp ý kiến tham gia bổ sung, sửa đổi nội dung các quy chế, quy định của Bưu điện tỉnh cho phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị trong giai đoạn mới. Hội nghị đã tổ chức đối thoại trực tiếp, giải đáp những vấn đề quan trọng liên quan đến quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động một cách thỏa đáng, phát huy quyền dân chủ của CNVC - lao động trong Bưu điện tỉnh.

Hội nghị cũng tiến hành bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ gồm 03 đồng chí; bỏ phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu giới thiệu cán bộ kế cận đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Bưu điện tỉnh.

Với tinh thần “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, đột phá, thành công”. Hội nghị kêu gọi người lao động toàn Bưu điện tỉnh tận dụng triệt để những cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức, hăng hái thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Các tin khác