Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bộ máy giúp việc

none

Văn phòng Tổng công ty

 • Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Vân Anh
 • Phó Chánh Văn phòng: Ông Đỗ Văn Thủy, Bà Bùi Thị Hồng Thắm, Ông Ninh Quang Hải, Ông Nguyễn Anh Tuấn
 • Điện thoại: 024 3768 9346
 • E-mail: vanphong@vnpost.vn

 Các ban chức năng 

1. Ban Tổ chức Lao động

 •  Trưởng ban: Ông Trần Cao Hoài 
 •  Phó Trưởng ban: Ông Vũ Văn Cường, Bà Phan Thị Hồng Minh
 •  Điện thoại: 024 3768 9355
 • E-mail: tcld@vnpost.vn

2. Ban Tài chính Kế toán

 •  Trưởng ban: Bà Tạ Thị Mai Anh (Kế toán trưởng)
 •  Phó Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Hồng Lan, Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Bà Nguyễn Thị Thu Hương
 •  Điện thoại: 024 3768 9387
 • E-mail: tckt@vnpost.vn

3. Ban Kế hoạch Đầu tư

 •  Trưởng ban: Ông Nguyễn Hữu Hiền
 •  Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Thế Hùng, Ông Nguyễn Huy Luân
 •  Điện thoại: 024 3768 9399
 • E-mail: khdt@vnpost.vn

4. Ban Dịch vụ Bưu chính

 •  Trưởng ban: Ông Nguyễn Hồng Long
 •  Phó Trưởng ban: Bà Chu Quỳnh Anh 
 •  Điện thoại: 024 3768 9411
 • E-mail: dvbc@vnpost.vn

5. Ban Dịch vụ Tài chính Bưu chính

 •  Trưởng ban: Ông Trần Chí Trung
 •  Phó Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Ông Nguyễn Văn Trường, Ông Đỗ Quang Đạo
 •  Điện thoại: 024 3768 9373
 • E-mail: tcbc@vnpost.vn

6. Ban Kỹ thuật Công nghệ

 •  Trưởng ban: Bà Vũ Thanh Xuân
 •  Phó Trưởng ban: Ông Lê Vân Phương
 •  Điện thoại: 024 3768 3095
 • E-mail: ktcn@vnpost.vn

7. Ban Quản lý Chất lượng

 •  Trưởng ban: Bà Phan Thị Anh Xuân 
 •  Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Ngọc Hoằng
 •  Điện thoại: 024 3795 8100
 • E-mail: qlcl@vnpost.vn

8. Ban Tem Bưu chính

 •  Trưởng ban: Bà Ngô Hoài Thanh
 •  Phó Trưởng ban: Bà Hoàng Thị Bích Vân
 •  Điện thoại: 024 3768 1778
 • E-mail: tembc@vnpost.vn

9. Ban Kiểm tra - Pháp chế

 •  Trưởng ban: Phó Tổng giám đốc - Ông Nguyễn Minh Đức
 •  Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Tiến (thường trực), Ông Trần Việt Anh, Bà Nguyễn Thị Thanh Giang
 •  Điện thoại: 024 3795 9015
 • E-mail: thanhtra@vnpost.vn

10. Ban Kinh doanh Phân phối, Truyền thông

 •  Trưởng ban: 
 •  Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Tuấn Cương, Ông Hoàng Mạnh Huyên
 •  Điện thoại: 024 3795642610
 • E-mail: pptt@vnpost.vn

11. Trung tâm đối soát

 •  Trưởng Trung tâm: Bà Phạm Thị Khang Trang
 •  Phó Trung tâm: Bà Phạm Thị Bích Ngọc
 •  Điện thoại: 024 3768 9414
 • E-mail: ttds@vnpost.vn

12. Trung tâm Công nghệ Thông tin

 •  Giám đốc: Ông Vũ Kiêm Văn
 •  Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Tuệ Linh, Ông Mai Thành Huyên, Ông Đoàn Hữu Hậu
 •  Điện thoại: 024 3768 9363
 • E-mail: cntt@vnpost.vn

13. Ban Nghiên cứu Phát triển và Thương hiệu

 •  Trưởng ban: Phan Trọng Lê
 •  Phó Trưởng ban: Bà Đỗ Lan Phương, Ông Đinh Toàn Thắng
 •  Điện thoại: 024 379689400
 • E-mail: ncptth@vnpost.vn

14. Ban Tuyên giáo - Truyền thông

 •  Trưởng ban: Phó Tổng giám đốc - Ông Lê Quốc Anh
 •  Phó Trưởng ban: Ông Nghiêm Tuấn Anh (thường trực)
 •  Điện thoại: 024 3768 9349
 • E-mail: tgtt@vnpost.vn

15. Ban Quản lý Dự án các Công trình Bưu điện

 •  Giám đốc: Ông Nguyễn Duy Huyến
 •  Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ông Trịnh Hùng Cường
 •  Điện thoại: 024 3768 9366
 • E-mail: qlda@vnpost.vn

16. Trung tâm Dịch vụ khách hàng

 •  Giám đốc: Ông Nguyễn Thế Anh
 •  Phó Giám đốc: Bà Trần Thị Thu Thủy
 •  Điện thoại: 024 7100 0099
 • E-mail: cskh@vnpost.vn

17. Trung tâm Kinh doanh Logistics

 •  Giám đốc: 
 •  Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Cường
 •  Điện thoại: 
 • E-mail: trungtamlogistics@vnpost.vn

18. Ban Kiểm toán nội bộ

 •  Trưởng ban:  
 •  Phó Trưởng ban: Ông Lê Anh Dũng
 •  Điện thoại: ‭024 3768 3333‬
 • E-mail: 

19. Ban Hành chính công

 •  Trưởng ban:  Ông Nguyễn Văn Trường
 •  Phó Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Việt Hồng
 •  Điện thoại: ‭024 3782 3361‬
 • E-mail: hcc@vnpost.vn