Hot line   1900 54 54 81

Danh sách tem phát hành năm 2014

DANH SÁCH TEM PHÁT HÀNH NĂM 2014 (Giới thiệu trên Website của Tổng công ty – phần tiếp theo)


1. Tên bộ tem: Ca trù - Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp
Mã số bộ tem: 1047
Số mẫu: 3
Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du
Thời hạn cung ứng: 01/6/2014 – 31/12/20152. Tên bộ tem: Block Ca trù - Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp
Mã số bộ tem: 1047B
Số mẫu: 3
Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du
Thời hạn cung ứng: 01/6/2014 – 31/12/20153. Tên bộ tem: Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam (bộ 2)
Mã số bộ tem: 1048
Số mẫu: 6
Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang
Thời hạn cung ứng: Tem phổ thông phát hành ngày 1/7/2014


4. Tên bộ tem: Thú linh trưởng Việt Nam
Mã số bộ tem: 1049
Số mẫu: 4
Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn
Thời hạn cung ứng: 11/8/2014 - 30/6/2016


5. Tên bộ tem: Block Thú linh trưởng Việt Nam
Mã số bộ tem: 1049B
Số mẫu: 1
Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn
Thời hạn cung ứng: 11/8/2014 - 30/6/20166. Tên bộ tem: Kỷ niệm 150 năm mất Trương Định (1820-1864)
Mã số bộ tem: 1050
Số mẫu: 1
Họa sỹ thiết kế: Võ Lương Nhi
Thời hạn cung ứng: 20/8/2014 – 30/6/2016
7. Tên bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Lê Trọng Tấn (1914-1986)
Mã số bộ tem: 1051
Số mẫu: 1
Họa sỹ thiết kế: Võ Lương Nhi
Thời hạn cung ứng: 01/10/2014 – 30/6/20168. Tên bộ tem: Tết Ất Mùi
Mã số bộ tem: 1052
Số mẫu: 2
Họa sỹ thiết kế: Võ Lương Nhi
Thời hạn cung ứng: 01/12/2014 – 30/6/2016

BAN TEM BƯU CHÍNH

Các tin khác