Hot line   1900 54 54 81

Các bộ tem Bưu chính Việt Nam phát hành về đề tài "Vì trẻ em Việt Nam"

Hưởng ứng cuộc thi "Tuổi trẻ Việt Nam qua con tem Bưu chính", Cổng thông tin điện tử Bưu điện Việt Nam tổng hợp giới thiệu các bộ tem Bưu chính phát hành về đề tài "Vì trẻ em Việt Nam" theo chương trình hợp tác giữa Bưu điện Việt Nam và Tổ chức Nhi đồng của Liên hợp quốc (UNICEF).

1. Bộ Tem "Vì trẻ em Việt Nam" (MS 756 - Phát hành ngày 01/6/1997)


Bộ tem gồm 02 mẫu do họa sỹ Nguyễn Thị Sâm thiết kế, khuôn khổ 32x43(mm), in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện. Trên mẫu tem thể hiện hình ảnh chủ đề: Công ước về quyền trẻ em và Nuôi con bằng sữa mẹ.

2. Bộ Tem "Vì trẻ em Việt Nam" (MS 778 - Phát hành ngày 01/6/1998)


Bộ tem gồm 02 mẫu do họa sỹ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế, khuôn khổ 37x37(mm), in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện. Bộ tem được thiết kế theo tranh vẽ của thiếu nhi Việt Nam đoạt giải tại cuộc thi vẽ về "Quyền trẻ em" do UNICEF tổ chức, thể hiện hình ảnh chủ đề: Quyền trẻ em được học hành và Quyền trẻ em được vui chơi.

3. Bộ Tem "Vì trẻ em Việt Nam" (MS 806 - Phát hành ngày 01/6/1999)


Bộ tem gồm 02 mẫu do họa sỹ Võ Lương Nhi thiết kế, khuôn khổ 32x43(mm), in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện. Bộ tem thể hiện hình ảnh chủ đề: Chống xâm hại tình dục trẻ em và Xóa bỏ bóc lột lao động trẻ em.

4. Bộ Tem "Vì trẻ em Việt Nam" (MS 836 - Phát hành ngày 01/6/2000)


Bộ tem gồm 02 mẫu do họa sỹ Vũ Kim Liên thiết kế, khuôn khổ 32x43(mm), in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện. Bộ tem thể hiện hình ảnh chủ đề: Hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em Việt Nam 1991 - 2000 và Kỷ niệm 10 Hội nghị cấp cao Thế giới vì trẻ em (1990 - 2000).

5. Bộ Tem "Vì trẻ em Việt Nam" (MS 865 - Phát hành ngày 01/6/2001)


Bộ tem gồm 02 mẫu do họa sỹ Hoàng Thúy Liệu thiết kế, khuôn khổ 37x37(mm), in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện. Bộ tem thể hiện hình ảnh chủ đề: An toàn cho trẻ em và Phiên họp đặc biệt của Liên Hợp quốc về trẻ em.

Quang Hải

Các tin khác