Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày Hiến máu nhân đạo

Ngày 29/7/2017, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Bệnh viện Truyền máu huyết học Thành phố tổ chức ngày Hiến máu nhân đạo “Vì sức khỏe cộng đồng” năm 2017.


CBCNV Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tự nguyện hiến máu cứu người

Hoạt động ý nghĩa này đã thu hút CBCNV người lao động trong đơn vị tự nguyện tham gia hiến 368 đơn vị máu để cứu người mắc bệnh hiểm nghèo. Điển hình trong phong trào tự nguyên Hiến máu nhân đạo là Phạm Văn HùngVương Tấn Nam,Thái Văn Hùng, Nguyễn Hoàng Triệu, Giang Ngọc Phi, Nguyễn Hải Lâm, Võ Duy sĩ, Lê Lương Phước Tân, Đặng Thị Ngọc Thúy, Phạm Thị Mộng Trang, Lê Thụy Khanh, Tô Ánh Nguyệt, Tạ Thị Ngọc Thơ...đã có trên 20 lần hiến máu cứu người.

Các tin khác