Hot line   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định số 1913/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát hành bộ tem bưu chính "Chào mừng Năm APEC Việt Nam 2017"


Ngày 07/11/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 4892/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1913/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 03/11/2017 về việc phát hành bộ tem bưu chính "Chào mừng Năm APEC Việt Nam 2017".

Văn bản số 4892/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 1913/QĐ-BTTTT tại đây.

 

Các tin khác