Hot line   1900 54 54 81

Quy tập hài cốt Liệt sỹ về Nghĩa trang Liệt sỹ Ngành Giao bưu – Thông tin R

Ngày 08/11/2017, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ngành Giao bưu – Thông tin R (huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh), Bưu điện TP. Hồ Chí Minh, Viễn Thông TP. Hồ Chí Minh, Ban liên lạc Ban Thông tin liên lạc Trung ương cục miền Nam và bạn bè đồng đội đã tổ chức Lễ truy điệu, an táng 2 Liệt sỹ Ngành Bưu điện hy sinh tại căn cứ Trung ương cục miền Nam.


Tiễn đưa 2 Liệt sỹ về an nghỉ tại phần mộ trong Nghĩa trang Liệt sỹ Ngành

Liệt sỹ Bùi A (Sáu An), sinh năm 1927, quê quán tỉnh Đồng Tháp, hy sinh năm 1962; Liệt sỹ Nguyễn Văn Út (Út Dân), sinh năm 1943, quê quán tỉnh Long An, hy sinh năm 1966. Cả 02 liệt sỹ đều anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ tại căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Sau nhiều lần tổ chức tìm kiếm, giữa tháng 10/2017, Bưu điện và Viễn thông TP. Hồ Chí Minh phối hợp Ban liên lạc Ban Thông tin liên lạc đã quy tập được 02 hài cốt Liệt sỹ.

Thay mặt toàn thể CBCNV-LĐ, đại diện Bưu điện, Viễn thông tại TP. Hồ Chí Minh khẳng định: “Trước vong linh của các Liệt sỹ, chúng tôi xin hứa sẽ quyết tâm thực hiện những ước mơ hoài bão của đồng chí để lại: Xây dựng ngành Bưu điện Việt Nam vững bước trên con đường hội nhập và phát triển. Viết tiếp những trang sử truyền thống vẻ vang mà các Anh đã hiến dâng trọn cả đời trai trẻ của chính mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc”.


Sau Lễ truy điệu, trong không khí trang nghiêm đầy xúc động, đông đảo các đồng chí lãnh đạo, CBCNV các đơn vị và bạn bè đồng đội đã đưa Liệt sỹ Bùi A, Liệt sỹ Nguyễn Văn Út vào phần mộ yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ngành.

Các tin khác