Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam tổ chức đào tạo quản lý và giám sát bán hàng cho đội ngũ chuyên quản BĐ-VHX

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống BĐ-VHX, đặc biệt khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng chuyên quản BĐ-VHX, trong các ngày từ 11-14/8/2018, tại trụ sở Tổng công ty, Bưu điện Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo “Quản lý và giám sát bán hàng hiệu quả tại Bưu điện - Văn hóa xã” dành cho đội ngũ chuyên quản BĐ-VHX ở các bưu điện tỉnh, thành phố. Tham gia chương trình đào tạo là 80 chuyên quản BĐ-VHX cấp tỉnh, thành phố tại 63 bưu điện tỉnh, thành.


Quang cảnh lớp tập huấn

Chương trình đào tạo với mục đích giúp đội ngũ chuyên quản BĐ-VHX quản lý, giám sát, tổ chức hoạt động bán hàng một cách hiệu quả tại BĐ-VHX thông qua việc hiểu rõ và mô tả được nhiệm vụ và yêu cầu đối với chuyên quản BĐ-VHX; xác lập được kế hoạch bán hàng từ chỉ tiêu được giao nhằm quản lý, tổ chức triển khai, giám sát kế hoạch bán hàng tại BĐ-VHX và áp dụng cách thức đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên theo KPIs.

Phát biểu tại buổi khai mạc khóa đào tạo, Chủ tịch HĐTV Phạm Anh Tuấn khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ chuyên quản BĐ-VHX đối với sự phát triển của Bưu điện Việt Nam. Lực lượng chuyên quản phải là những người có bản lĩnh, nhận thức rõ vai trò, trọng trách của mình và đây phải là lực lượng thực sự tinh nhuệ. Do đó, việc thường xuyên rà soát và đào tạo cho đội ngũ này nhằm đáp ứng yêu cầu là vô cùng cần thiết. Muốn triển khai việc tổ chức kinh doanh, quản lý và giám sát bán hàng tại BĐ-VHX thành công, đội ngũ chuyên quản phải là những người đủ sức khỏe, kiến thức, sự nhiệt huyết, đam mê và năng động. “Sau khóa đào tạo này, mỗi chuyên quản trở về địa bàn của mình có thể lập kế hoạch hoạt động kinh doanh và tổ chức triển khai ngay được. Tổng công ty sẽ luôn sát cánh và hỗ trợ đội ngũ này”, Chủ tịch HĐTV Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Các tin khác