Hot line   1900 54 54 81

Cập nhật biến động thành viên Hộ gia đình tham gia BHYT

Ngày 14/8/2018, Bưu điện tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Lễ ký kết hợp đồng biến động thành viên Hộ gia đình tham gia BHYT. Dự lễ ký có đông đủ Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của hai đơn vị.

Tại Lễ ký kết, hai bên đã trao đổi, thống nhất các nội dung hợp đồng và tiến hành ký kết giữa Bảo hiểm xã hội thành phố/huyện/thị xã và Bưu điện thành phố/huyện/thị xã.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh cũng tập trung đánh giá công tác phối hợp trong thời gian qua như: Chuyển phát sổ đến người lao động, thu BHYT tự nguyện, BHXH tự nguyện và triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các tin khác