Hot line   1900 54 54 81

Chương trình bồi dưỡng công tác Đoàn trong doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế năm 2018

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2018 cho gần 100 cán bộ Đoàn trong đến từ các Tổng công ty, tập đoàn kinh tế và Khối doanh nghiệp các tỉnh thành phố trong cả nước. Đồng chí Nghiêm Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tham dự lớp tập huấn.


Trao giấy chứng nhận cho các cán bộ Đoàn hoàn thành xuất sắc chương trình tập huấn của Trung ương Đoàn

Nội dung chương trình tập huấn gồm 5 chuyên đề: Một số vẫn đề đặt ra đối với việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vận dụng trong xây dựng tác phong cán bộ lãnh đạo quản lý hiện này do; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những thách thức và cơ hội với Việt Nam; Vai trò của Thanh niên Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Cán bộ Đoàn và phương pháp công tác của Cán bộ Đoàn và chuyên đề về kỹ năng làm việc nhóm.

Bên cạnh các chuyên đề nêu trên, khóa tập huấn còn tổ chức hướng dẫn thực hiện một số nội dung căn bản, cần thiết trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn hiện nay như đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, cách thức xây dựng cơ sở Đoàn 3 chủ động và chương trình rèn luyện đoàn viên.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn trong doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế là chương trình thường niên do Trung ương Đoàn tổ chức và thường xuyên được đổi mới về nội dung và hình thức phù hợp, thiết thực trong từng giai đoạn.

Các tin khác