Hot line   1900 54 54 81

Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Chiều 12/10/2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Hội nghị lần này nhằm đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm và trao đổi các giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác năm 2018.


Quang cảnh hội nghị Ban chấp hành Đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

9 tháng đầu năm 2018, Đoàn Tổng công ty đã tổ chức tốt việc quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp cũng như thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho Đoàn viên thanh niên; tham gia sâu rộng các hoạt động công tác chuyên môn của Tổng công ty như đề án Cổng thông tin điện tử Liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ được lãnh đạo Tổng công ty đánh giá cao và khen thưởng; tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội với giá trị đạt được trên 400 triệu đồng; giới thiệu được 49 đoàn viên ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng trong đó có 15 đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng; vận động và tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện với kết quả thu được 585 đơn vị máu trong toàn Đoàn.

Có thể nói, trong những tháng đầu năm, Đoàn Tổng công ty đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ cả về lượng và chất. Nhiều công trình phần việc, nhiều cá nhân tiêu biểu được phát hiện thông qua các đợt phát động của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy, Chuyên môn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam như: công trình phần mềm thi tìm hiểu Nghị quyết đại hội và 6 bài học lý luận chính trị qua mạng Internet, giải 3 cho cá nhân tham gia thi cấp Khối; giải khuyến khích thi video clip về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải khuyến khích tại hội thi Cán bộ Đoàn giỏi Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2018….

Trong thời gian tới, với sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam, Ban Chấp hành thống nhất phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo đi đầu đăng ký và đảm nhận những công trình phần việc thanh niên như: Lưu thoát hàng hóa dịp cao điểm cuối năm. Bảo trì, bảo dưỡng công cụ dụng cụ tại các sàn khai thác. Tăng cường công tác cải cách hành chính tại cơ quan đơn vị, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao tạo sân chơi lành mạnh thu hút đoàn viên thanh niên tham gia góp phần xây dựng cốt cách Người Bưu điện trong Văn hóa Bưu điện Việt Nam thời kỳ đổi mới. Sẵn sàng tiếp cận và thực hiện việc chuyển đổi số để theo kịp xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chung sức, đồng lòng tham gia sâu vào các đề án lớn của Tổng công ty như đề án An sinh xã hội, xây dựng chính phủ điện tử và triển khai mô hình Bưu điện - Văn hóa xã giai đoạn tới theo hướng hình thành một cấp chủ lực tổ chức sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Với hơn 1.500 đoàn viên tại các cơ sở Đoàn trực thuộc, dưới sự chỉ đạo và định hướng sát sao của Đảng ủy Tổng công ty, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn Tổng công ty đã và đang khẳng định vị thế của Tổ chức Đoàn trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng cống hiến cùng sự phát triển và trưởng thành của Bưu điện Việt Nam.

Các tin khác