Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Phú Yên: Đi lên từ gian khó

10 năm qua (2008 – 2018), trong bộn bề gian khó của công cuộc tái cấu trúc doanh nghiệp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh Phú Yên đã nhanh chóng hòa nhập, chuyển biến và thành công ngoài mong đợi, mở ra một tương lai sáng lạn cho thời kỳ phát triển mới - Thời kỳ Bưu điện tỉnh Phú Yên đứng vững và đi lên trên đôi chân của chính mình...


Nếu như năm đầu tiên thực hiện tái cấu trúc (năm 2008), Tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh Phú Yên chỉ đạt 25,7 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động chỉ 3,57 triệu đồng/tháng và phải nhận điều tiết từ Bưu điện Việt Nam số tiền xấp xỉ 18 tỷ đồng/năm thì sau 10 năm phấn đấu Tổng doanh thu năm 2017 đã đạt 108,4 tỷ đồng, tăng 4,21 lần; Thu nhập bình quân tăng gấp đôi; Nộp ngân sách nhà nước tăng 8,67 lần. Bưu điện Việt Nam hầu như không còn điều tiết cho Phú Yên... Và bước vào năm kế hoạch 2018, các chỉ số trên tiếp tục tăng ấn tượng với mục tiêu phấn đấu về Tổng doanh thu: 160 tỷ đồng, tăng trưởng 46% so với năm 2017; bắt đầu kinh doanh có lãi, nộp điều tiết về Tổng công ty.  

Có được kết quả to lớn ấy là nhờ kiên trì thực hiện đúng định hướng chiến lược của Bưu điện Việt Nam, phát triển 3 trụ cột chính: Bưu chính chuyển phát – Tài chính Bưu chính - Phân phối, Truyền thông; đi đôi với việc kiện toàn, củng cố và phát triển hệ thống Bưu điện Văn hóa xã (BĐ-VHX); tập trung khai thác tối đa lĩnh vực dịch vụ công (bao gồm chuyển phát hành chính công và thu chi công). Cụ thể:

- Về Bưu chính chuyển phát, để khẳng định vị trí số 1 trên thị trường chuyển phát ở Phú Yên, Bưu điện tỉnh đã tập trung rà soát toàn bộ mạng lưới, đầu tư sửa chữa khang trang mạng điểm phục vụ theo nhận diện thương hiệu thống nhất Vietnam Post bao gồm 20 bưu cục cấp 1, 2, 3 và 79 BĐ-VHX; mở rộng mặt bằng sản xuất các bưu cục khai thác; thành lập các bưu cục phát; trang bị hệ thống phương tiện vận chuyển chuyên dùng; hệ thống trang thiết bị, công cụ dụng cụ đồng bộ phục vụ sản xuất; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các khâu: nhận gửi, khai thác, vận chuyển và phát; triển khai chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ, cam kết đảm bảo chất lương dịch vụ; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nhân viên để nâng cao kỹ năng tay nghề; nâng cao ý thức thái độ của người lao động. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng tại tất cả các khâu, các công đoạn của dây chuyền sản xuất, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, khắc khe của thị trường..., sẵn sàng đón nhận làn sóng mới - dịch vụ thương mại điện tử, logictics đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Hoạt động kinh doanh chuyền từ trạng thái phục vụ cố định ở các bưu cục sang phương thức bán hàng chủ động. Nhờ vậy, doanh thu bưu chính chuyển phát tăng xấp xỉ 5 lần so với năm 2008.

- Về Tài chính bưu chính, đơn vị tập trung phát triển các dịch vụ chuyển tiền, điện hoa, huy động tiết kiệm, cho vay tiêu dùng, bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, thu hộ, chi hộ... Doanh thu nhóm tài chính bưu chính năm 2018 tăng gần 10 lần so với 10 năm trước.

- Về Phân phối Truyền thông bao gồm các dịch vụ phân phối các loại sim, thẻ viễn thông, phân phối hàng tiêu dùng, xuất bản phẩm… Đây là nhóm dịch vụ có doanh thu tăng trưởng ngoạn mục nhất với tốc độ tăng hàng trăm lần so với năm 2008.

- Đặc biệt về lĩnh vực dịch vụ công, đơn vị đã chủ động thỏa thuận hợp tác với các sở, ngành để triển khai theo chủ trương chung như: Chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội; chi bảo trợ xã hội, thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, thu nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thu thuế hộ kinh doanh cá nhân… Chuyển phát hồ sơ tuyển sinh đại học cao đẳng, chuyển phát giấy chứng minh nhân dân, hồ sơ bảo hiểm xã hội, hộ chiếu, đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe, lý lịch tư pháp, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm…

- Riêng hoạt động của hệ thống BĐ-VHX được củng cố một cách toàn diện và hết sức căn cơ. Nếu như năm 2008, toàn tỉnh có 85 BĐ-VHX đa số đều xuống cấp và hoạt động cầm chừng trong đó có 22 điểm phải dừng hẳn... thì đến nay hệ thống BĐ-VHX từng bước được khôi phục, doanh thu tại các BĐ-VHX đã chiếm tỷ trọng hơn 20% trong tổng số doanh thu toàn Bưu điện tỉnh... Toàn tỉnh có 79/85 BĐ-VHX đang hoạt động kinh doanh đa dịch vụ trong đó có cả cung cấp dịch vụ hành chính công như: tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chi trả lương hưu trợ cấp xã hội, chi bảo trợ xã hội, thu thuế, thu vi phạm an toàn giao thông... Doanh thu năm 2018 phấn đấu đạt 35 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2017. Thu nhập của nhân viên tăng đáng kể và các chế độ bảo hiểm xã hội được bảo đảm.

Bước vào giai đoạn phát triển mới (từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025), Bưu điện tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân trên 30%/năm và tiếp tục phát triển mạnh trên 3 trụ cột chính, trong đó: Bưu chính chuyển phát là nhóm dịch vụ cốt lõi; tài chính bưu chính phải đảm bảo phủ kín đến từng địa bàn xã, thôn; phân phối truyền thông tiếp tục đóng góp nguồn thu lớn cho đơn vị; BĐ-VHX  trở thành mạng lưới cung cấp dịch vụ rộng khắp, hoạt động kinh doanh đa dịch vụ, là điểm cung cấp các dịch vụ hành chính công phục vụ nhân dân trên địa bàn đồng thời gắn với việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam….

Với định hướng chiến lược hợp lý, với tiềm năng phát triển to lớn của địa phương, Bưu điện tỉnh Phú Yên nhất định sẽ hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra,  đứng vững trên đôi chân của chính mình, cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Các tin khác