Hot line   1900 54 54 81

Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018

Ngày 17/11/2018, Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018.


Các học viên nghe trình bày chuyên đề về triển khai văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam trong đoàn viên thanh niên

Tham dự Lớp tập huấn có 50 học viên là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Tổng công ty; Bí thư, Phó bí thư, cán bộ Đoàn chuyên trách các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Tổng công ty; Ủy viên Ban chấp hành Đoàn cơ sở, Bí thư, Phó bí thư, ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn; đoàn viên dự nguồn chuẩn bị Đại hội Chi đoàn năm 2019.

Tại Lớp tập huấn, học viên được hướng dẫn, chia sẻ những nội dung liên quan đến kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn qua các chuyên đề thiết thực như: Kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên; một số điểm mới trong Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI; kỹ năng soạn thảo văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; triển khai văn hóa doanh nghiệp trong đoàn viên thanh niên và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - những thách thức và cơ hội với Việt Nam.

Kết thúc lớp tập huấn, học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng của Đoàn Thanh niên Tổng công ty.

Các tin khác