Hot line   1900 54 54 81

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với Bưu điện Việt Nam

Trong giai đoạn 10 năm (từ 2008-2017) tốc độ tăng trưởng bình quân của Bưu điện Việt Nam đạt 22%, trong đó, giai đoạn 2014-2017 tăng 36%. Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam đã luôn hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn Chủ sở hữu do Bộ Thông tin và Truyền thông giao. Tổng doanh thu tính đến tháng 10/2018 là 22.275 tỷ đồng. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vào chiều 26/11.


Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Bưu điện Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 đạt 600 tỷ đồng lợi nhuận; đẩy nhanh phát triển hạ tầng mạng lưới, triển khai các dịch vụ hành chính công, đổi mới mô hình hoạt động của điểm bưu điện văn hóa xã; Tiếp tục đổi mới căn bản về tổ chức sản xuất, xây dựng và từng bước triển khai chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 1.

Hướng tới giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030, BĐVN phấn đấu mức doanh thu tăng trưởng đạt 20%/năm; Tái cơ cấu nhóm dịch vụ truyền thống, phát triển lĩnh vực dịch vụ trụ cột theo hướng tạo hệ sinh thái liên kết, tham gia chuỗi cung ứng dịch vụ thương mại điện tử, logistic trong nước và quốc tế; Phát triển các dịch vụ hành chính công, trở thành cánh tay nối dài của Chính phủ...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, Bưu điện Việt Nam cần phát huy thế mạnh,  đổi mới, sáng tạo và chủ động ứng dụng CNTT trong sản xuất, điều hành, lấy ICT làm nền tảng của các lĩnh vực. Từ năm 2019, Tổng công ty cần phải thành lập một bộ phận chuyên biệt để đẩy mạnh ứng dụng triệt để CNTT, công nghệ số, chuyển đổi số, kinh tế số.

Bộ trưởng cho biết, ngành TT&TT có 10 chữ vàng “Trung thành - Dũng cảm – Tận tụy – Nghĩa tình - Sáng tạo”, chủ yếu gắn với bưu chính và liên quan đến văn hóa - con người. Chữ “Sáng tạo” liên quan đến công nghệ nhưng trong bưu chính, yếu tố sáng tạo cũng nhiều hơn. Bộ trưởng cho rằng, thời gian tới, Bưu chính phải cố gắng đạt mức tăng trưởng 35%. Với tốc độ này, trong vòng 7 năm tới Bưu chính sẽ vượt viễn thông, trở thành tập đoàn lớn, tạo sự tin tưởng và trở thành cánh tay nối dài của Chính phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định: Bưu chính đang đứng trước cơ hội lớn. Khi thương mại điện tử ngày càng phát triển thì nhu cầu tiếp xúc giữa con người với con người càng cần hơn. Hơn nữa, nhu cầu vận chuyển hàng hóa đến tận nhà cũng tăng cao. Đây chính là thời cơ của Bưu điện Việt Nam để nhanh chóng tiếp cận với nhiều khách hàng và trở thành người bạn của khách hàng.

Ngoài ra, Bưu điện Việt Nam muốn phát triển logistics, thương mại điện tử phải phổ cập dịch vụ vì có mạng lưới phủ rộng nhất mà vùng phủ dịch vụ luôn là một lợi thế cạnh tranh. Hơn nữa, Bưu điện Việt Nam có bộ máy đến làng xã và đội ngũ lao động đông nên có thể làm tốt dịch vụ hành chính công. Có thể khẳng định, với số lượng 46.000 lao động thì con người chính là sức mạnh của Bưu điện Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bưu điện Việt Nam luôn phải nêu cao tính làm chủ, khơi dậy tinh thần dân tộc, tinh thần phụng sự tổ quốc cho người lao động; đồng thời, xây dựng các phương án quản trị, đặc biệt là quan trị con người, đặt mục tiêu quản trị con người là số 1. Nếu quản trị tốt con người, Bưu điện Việt Nam sẽ trở thành công ty quản trị tốt nhất.


Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi với các đơn vị thuộc Tổng công ty
thông qua hệ thống hội nghị truyền hình của Bưu điện Việt Nam   

Yêu cầu về định hướng phát triển trong những năm tới, Bộ trưởng nhấn mạnh Bưu điện Việt Nam cần phải đặt ra mục tiêu cao nhất là trong giai đoạn 2 năm tới. Đối với dịch vụ chuyển phát, phải đặt mục tiêu xa hơn. Từ một dịch vụ cơ bản, ví dụ dịch vụ chuyển phát, doanh nghiệp phải xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng. Khi đã có một tập khách hàng đủ lớn thì doanh nghiệp sẽ cung cấp các dịch vụ khác. Đây mới là giai đoạn phát triển chính của doanh nghiệp. Bởi vậy không bao giờ dừng lại ở dịch vụ cơ bản, dịch vụ truyền thống của doanh nghiệp. Có khách hàng là có tất cả. Nếu cung cấp nhiều dịch vụ khác nữa trên tập khách hàng của mình thì doanh thu của Bưu điện Việt Nam sẽ tăng lên nhiều lần. Trong tương lai. Bưu điện Việt Nam sẽ không phải là doanh nghiệp tỷ đô mà sẽ là doanh nghiệp có hàng chục tỷ đô. Bộ trưởng cũng yêu cầu cần chú trọng phát triển nhóm dịch vụ kinh doanh phân phối truyền thông.

Bộ trưởng cũng lưu ý, Bưu điện Việt Nam cần chú trọng 7 công cụ tác động vào quản trị, chính sách: Quy chuẩn, sử dụng các chuẩn mực sẽ tạo ra một công ty hợp nhất cho nên phải chuẩn hóa; Các chính sách khuyến khích tập trung vào các ưu tiên của công ty, khuyến khích vào đâu sẽ thúc đẩy phát triển ở đó. Dùng chính sách khuyến khích để tác động vào những chỗ dang cần; Tạo cơ chế chia sẻ thông tin giữa các phòng ban; Chia sẻ, sử dụng những kinh nghiệm tốt nhất để học tập, kể cả học tập của các công ty ngoài ngành; Tổ chức các chương trình đào tạo, ngoài chuyên môn, nghiệp vụ, phải chú trọng thay đổi nhận thức để khai sáng, tăng cường làm việc nhóm, tạo thói quen thảo luận; Tạo các chuẩn mực về hành vi và đạo đức trong công ty để tạo nên nền tảng văn hóa của doanh nghiệp; Tạo nên niềm tin của tổ chức vào nhau và người lãnh đạo bởi khi chúng ta có niềm tin thì đỡ quy trình, quy chế.

Ngoài ra, Bưu điện Việt Nam cần đặc biệt chú trọng việc triển khai văn hóa doanh nghiệp như sợi chỉ xuyên suốt trong tất cả các hoạt động. Đối với người lao động, tổ chức, công ty cần có cơ chế động lực, hưởng theo kết quả kinh doanh, sản phẩm (performance base) để trả lương cho người lao động. Đây là động lực quan trọng để phát triển các nhóm dịch vụ.

Bộ Thông tin và Truyền thông luôn sát cánh và tin tưởng rằng sau 5 năm nữa, Bưu điện Việt Nam sẽ phát triển thành công.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn  khẳng định quyết tâm trong năm 2019 sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Toàn mạng lưới sẽ nỗ lực hơn nữa để cố gắng đạt mục tiêu đến năm 2020 có mức tăng trưởng 35%. Chủ tịch Phạm Anh Tuấn cũng khẳng định năm 2019 là năm nền tảng, năm 2020 sẽ vươn tới xã, tới thôn. Đồng thời, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đúng như chỉ đạo của Bộ trưởng.

Các tin khác