Hot line   1900 54 54 81

BHXH Việt Nam và VNPost cần nâng cao hiệu quả hợp tác

Ngày 27/11, Phó Tổng giám đốc Trần Đình Liệu chủ trì cuộc họp với đại diện VNPost để bàn cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong một số nội dung hợp tác giữa hai cơ quan.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện VNPost cho biết, từ tháng 9/2018 đến 26/11/2018, Bưu điện Việt Nam đã tổ chức được 750 hội nghị, phát triển được 15.500 người tham gia BHXH tự nguyện mới. Bên cạnh đó, trong 10 tháng đầu năm, toàn hệ thống Bưu điện đã phát triển được 3,7 triệu người tham gia BHYT, với tổng số tiền thu đạt 2.200 tỉ đồng. Bưu điện Việt Nam đã xây dựng hệ thống giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, để sẵn sàng kết nối với hệ thống dữ liệu của ngành BHXH, giúp triển khai các dịch vụ được thuận lợi.


Chi trả lương hưu qua Bưu điện (ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, thực hiện văn bản số 2888/BHXH-BT của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT, Bưu điện Việt Nam đã kịp thời hướng dẫn các đơn vị trong toàn hệ thống phối hợp với BHXH các tỉnh, thành phố thống nhất nội dung triển khai, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong quá trình phối hợp thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong dịch vụ chuyển phát thẻ BHYT và bàn giao sổ BHXH đến tận tay NLĐ. Vì vậy, Bưu điện Việt Nam đề nghị BHXH Việt Nam xem xét, có phương án khắc phục. Cụ thể: Đối với dịch vụ chuyển phát sổ BHXH đến tay NLĐ, Bưu điện đề nghị BHXH Việt Nam cho tách các trường hợp thiếu chữ ký xác nhận ra biểu mẫu khác để tiếp tục hoàn thiện; bỏ yêu cầu phải có chữ ký xác nhận và dấu của đơn vị SDLĐ trên Mẫu 01. Đồng thời, xem xét thống nhất mẫu dấu, phong bì, mẫu in C12-TS, C13-TS, công tác trao đổi dữ liệu…

Đối với công tác thu, Bưu điện Việt Nam đề nghị BHXH Việt Nam hỗ trợ ban hành văn bản thông báo chủ trương phát triển BHXH tự nguyện gửi UBND các tỉnh, thành phố; sớm chuẩn hóa và ban hành bộ tài liệu về BHXH tự nguyện để cơ quan Bưu điện có căn cứ giải thích cho người dân được chính xác, kịp thời; hỗ trợ tổ chức hội nghị phát triển người tham gia BHXH tự nguyện…

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Phó Tổng giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam như Ban Thu, Ban Sổ thẻ, Trung tâm Truyền thông, Vụ TC-KT khẩn trương rà soát, kịp thời khắc phục những tồn đọng, vướng mắc để nâng cao chất lượng công tác phối hợp. Đặc biệt, Ban Sổ thẻ cần tăng cường công tác nghiệm thu, đối chiếu kết quả chuyển phát thẻ BHYT và sổ BHXH. Đồng thời, Trung tâm Truyền thông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt được rõ ràng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Các tin khác