Hot line   1900 54 54 81

Bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp chương trình đào tạo “Giao dịch viên Bưu điện” khóa 6

Ngày 11/12/2018, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện đã tổ chức lễ bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp chương trình đào tạo “Giao dịch viên Bưu điện” khóa 6.


Đại diện các Ban của Tổng công ty cùng tập thể Lãnh đạo, giảng viên của Trung tâm chụp ảnh lưu niệm tại Lễ bế giảng.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm đã tổ chức 06 khóa đào tạo “Giao dịch viên Bưu điện” hệ 1 tháng với tổng số 250 học viên. Các chương trình đào tạo của Trung tâm trong thời gian qua thường xuyên được rà soát và điều chỉnh, bổ sung thêm nhiều nội dung phù hợp với thực tiễn.

Cụ thể, Trung tâm đẩy mạnh áp dụng mô hình học theo tình huống, đưa học viên vào các tình huống giả định nhằm nâng cao khả năng giải quyết vấn đề; mô hình nghiên cứu trường hợp điển hình giúp gắn kết nội dung chương trình dạy học với công việc thực tế; mô hình học tập thực địa và tập sự đang được sử dụng rộng rãi đã mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trực tiếp tại các đơn vị.

Để thực hiện tốt hơn công tác đào tạo trong thời gian tới, lãnh đạo Trung tâm luôn đề cao mục tiêu tập trung vào các lớp đào tạo với đối tượng là nhân viên mới, hài hòa giữa đào tạo lý thuyết và thực tế, chú trọng thực hành và cách thức triển khai trong thực tiễn công việc, trong thực hiện quy trình nghiệp vụ. Bên cạnh đó, yêu cầu đội ngũ giảng viên phải thường xuyên cập nhật thông tin mới, liên tục theo dõi phiếu khảo sát, hoàn thiện hệ thống ngân hàng tình huống, mini game, các hoạt động hỗ trợ công tác giảng dạy để nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình đào tạo của Trung tâm.


Các tin khác