Hot line   1900 54 54 81

Phối hợp phát hành nhanh báo chí đến đơn vị cơ sở thuộc Quân khu 1

Chiều 19/12, tại Thái Nguyên, Cục Chính trị Quân khu 1 đã làm việc với Công ty Phát hành báo chí Trung ương về việc nâng cao chất lượng phát hành báo chí, trong đó có Báo Quân đội nhân dân và Báo Quân khu 1 đến các cơ quan, đơn vị trong quân khu.


Thiếu tướng Nguyễn Đình Long và đồng chí Nguyễn Thanh Hải ký kết hợp đồng phát hành Báo Quân khu 1 qua hệ thống bưu điện

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 đã thông báo thực trạng phát hành báo chí đến các cơ quan, đơn vị trong quân khu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Phát hành báo chí Trung ương cam kết: Công ty Phát hành Báo chí Trung ương sẽ chịu trách nhiệm tổ chức phát hành các loại  báo, tạp chí, trong đó có Báo Quân đội nhân dân và Báo Quân khu 1 đến tất cả các cơ quan, đơn vị đóng quân (đặc biệt là các cơ quan, đơn vị ở vùng sâu, vùng xa) theo yêu cầu của Quân khu 1. Việc phát hành báo, tạp chí bảo đảm đúng và vượt chỉ tiêu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí (QCVN 01:2015/BTTTT).

Các tin khác