Hot line   1900 54 54 81

Trung tâm Đào tạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Ngày 19/12, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch 2019. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty và đồng chí Trần Đức Thích, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dự hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Năm 2018, Trung tâm đã tổ chức được 65 khóa đào tạo với tổng số giờ lên lớp là 2.088 giờ, đạt 210% kế hoạch số lớp được giao và đạt 300% số lao động được đào tạo so với năm 2017. Với những kết quả đã đạt được, Trung tâm vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Triển khai chương trình công tác năm 2019, Trung tâm sẽ tập trung kiện toàn bộ máy, bổ sung nguồn nhân lực, phát triển cộng tác viên. Đẩy mạnh cơ chế tiền lương theo hướng khuyến khích nâng cao năng suất lao động. Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, chuẩn hóa chương trình đào tạo. Gắn chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo với chất lượng dịch vụ, hiệu quả kinh doanh trên mạng lưới.


Chủ tịch Phạm Anh Tuấn trao cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho tập thể Trung tâm Đào tạo

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Anh Tuấn ghi nhận nỗ lực và đánh giá cao những đóng góp của Trung tâm trong sự phát triển chung của Tổng công ty. Chủ tịch Hội đồng thành viên nhấn mạnh “Đào tạo là sự sống còn của một doanh nghiệp” và khẳng định vai trò, trách nhiệm của Trung tâm trong thời gian tới là vô cùng nặng nề. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch được giao, Lãnh đạo Trung tâm phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, tiết kiệm tối đa chi phí, mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác đào tạo.

Các tin khác