Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Lai Châu triển khai kế hoạch năm 2019

Hội nghị được Bưu điện tỉnh tổ chức sáng nay (26/12). Các đồng chí: Nguyễn Quốc Luân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Quốc Vinh – thành viên Hội đồng thành viên, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dự và phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2018, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, tập thể cán bộ công nhân viên Bưu điện tỉnh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành những mục tiêu cơ bản phục vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; đồng thời xây dựng được một số đề án phát triển dịch vụ năm cho năm 2018.


Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Quốc Luân tặng Cờ thi đua của Bộ TT&TT cho Bưu điện huyện Nậm Nhùn

Bưu điện tỉnh đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp: thúc đẩy kinh doanh, phát triển thị trường, khách hàng, tăng cường công tác quảng cáo, khuyến mãi và chăm sóc khách hàng. Thường xuyên rà soát tổ chức sản xuất theo yêu cầu Tổng công ty, bố trí hợp lý các bộ phận sản xuất. Tăng cường quản lý tài chính và kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động trên toàn mạng lưới. Quản lý và vận hành hệ thống mạng công nghệ thông tin ổn định, phục vụ tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh của toàn mạng lưới. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Bưu điện – Văn hóa xã. Xác định công tác đầu tư xây dựng cơ bản là nhiệm vụ trọng tâm, công tác hậu cần đê đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức sản xuất, hợp tác, kinh doanh và phát triển dịch vụ. Chú trọng rà soát sắp xếp, bố trí, bổ sung lao động vào các vị trí thiếu cho các đơn vị trực thuộc. Công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh tích cực và có những đổi mới.

Để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, năm 2019 Bưu điện tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp như: tiếp tục thực hiện chỉ tiêu giảm chênh lệch thu chi dần tiến tới cân bằng thu – chi; ổn định mạng lưới, giữ vững và tăng trưởng thị phần các dịch vụ truyền thông của ngành; từng bước cải thiện, nâng dần thu nhập cho người lao động, đảm bảo đời sống vất chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên chức; chủ động đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, các đồng chí: Nguyễn Quốc Luân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Quốc Vinh – thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam biểu dương những kết quả mà Bưu điện tỉnh đã đạt được trong năm qua. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019, Bưu điện tỉnh cần tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo quản lý sao cho sát với tình hình mới; chuyển dần sang mạng lưới thương mại điện tử; quan tâm đến công tác tổ chức bộ máy. Thay đổi thái độ phục vụ; tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tổng công ty, lãnh đạo tỉnh, các ngành, đối tác để nâng cao hiểu quả sản xuất kinh doanh; hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra; quan tâm đầy đủ đến đời sống của công nhân viên chức.

Nhân dịp này, Bưu điện huyện Nậm Nhùn được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tặng Giấy khen cho 6 đơn vị xuất sắc trực thuộc Bưu điện tỉnh; Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn Bưu điện huyện Nậm Nhùn; Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tặng Giấy khen cho Công đoàn Bưu điện tỉnh.

Tại Hội nghị, Bưu điện tỉnh tổ chức ký cam kết thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Trong năm tổng doanh thu đạt 67 tỷ đồng, bằng 11% kế hoạch, tăng 25% so với năm 2017. Tổng doanh thu tính lương đạt hơn 27 tỷ đồng bằng 103%, bằng 62% so với năm 2017. Chênh lệch thu chi thực hiện được -11,3 tỷ đồng đạt 98% kế hoạch, bằng 62% so với năm 2017. Năng suất lao động đạt 195 triệu đồng/ lao động/ năm tăng 10% so với năm 2017.

Các tin khác