Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Lào Cai nộp ngân sách đạt 241% kế hoạch giao

Năm 2018, Bưu điện tỉnh nộp ngân sách trên 3,6 tỷ đồng, đạt 241% kế hoạch tỉnh giao, bằng 157% so với năm 2017.

Đó là một trong những kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 của Bưu điện tỉnh tổ chức sáng 27/12.


Tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện tỉnh Lào Cai

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Năm 2018, Bưu điện tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Doanh thu phát sinh đạt trên 159 tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu tính lương đạt 64 tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch Tổng Công ty giao, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2017. Nộp ngân sách trên 3,6 tỷ đồng, đạt 241% kế hoạch tỉnh giao. Thu nhập bình quân đạt 9,2 triệu đồng/người/tháng, đạt 131% so với kế hoạch năm 2018 Tổng công ty giao. Cả ba nhóm dịch vụ trụ cột là bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông đều có tốc độ tăng trưởng cao, đặc biệt là nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát tốc độ tăng trưởng đứng đầu Tổng công ty…

Công tác quản lý chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới; tổ chức cán bộ, lao động tiền lương và đào tạo; an sinh xã hội… được quan tâm và đạt kết quả tốt.

Năm 2019, Bưu điện tỉnh Lào Cai đặt ra mục tiêu tổng doanh thu đạt 205 tỷ đồng, đạt 106 kế hoạch giao, tăng 29% dự kiến thực hiện năm 2018; nộp ngân sách 2 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 9,42 triệu đồng/người/tháng; phấn đấu nằm trong tốp 10 tỉnh có chất lượng cao nhất Tổng công ty… Đồng thời, Bưu điện tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt nhu cầu thông tin bưu chính phục vụ cho các cấp chính quyền địa phương; nâng cao chất lượng, năng lực của mạng lưới bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã theo hệ thống nhận diện thương hiệu mới…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh  đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành bưu điện trong việc duy trì mạng lưới bưu chính công ích, mạng lưới bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước đảm bảo an toàn, hiệu quả; tích cực chung tay cải cách hành chính; tham gia hiệu quả vào các hoạt động an sinh xã hội…


Tặng Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông cho các cá nhân tiêu biểu

Để hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bưu điện tỉnh cần chủ động vươn lên, không bằng lòng với những gì đã đạt được, phải coi đó là tiền đề để đưa ra những kế sách, chiến lược đổi mới, phát triển; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của địa phương đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công ích theo Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác phục vụ đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước, đảm bảo an toàn tuyệt đối; chủ động đề xuất với tỉnh triển khai các nhiệm vụ khác theo tinh thần Nghị quyết số 18–NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 6, khóa XII…

Nhân dịp này, Bưu điện tỉnh Lào Cai, bưu điện các huyện, thành phố, các phòng chuyên môn và cá nhân đã vinh dự được nhận Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen các cấp.

Các tin khác