Hot line   1900 54 54 81

Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện triển khai kế hoạch năm 2019

Ngày 27/12/2018, Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Chu Quang Hào, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Trần Đức Thích dự hội nghị.

Lãnh đạo Tổng công ty trao tặng Cờ thi đua Bộ TT&TT cho tập thể Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện 

Năm 2018, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong đó, đảm bảo tốt việc lưu thoát, an toàn hàng hóa, bưu gửi; măng xuất lao động tăng 23% so với năm 2017; các chế độ, chính sách đối với người lao động, các nghĩa vụ đối với Nhà nước được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2018, Lãnh đạo chuyên môn, công đoàn Tổng công ty đã trao tặng cho các tập thể và cá nhân của Công ty các danh hiệu cao quý như: Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cờ thi đua của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam; Giấy khen của chuyên môn và Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Phạm Anh Tuấn cảm ơn những cố gắng của cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện. Đặc biệt, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn đánh giá cao những thay đổi về ý thức, thái độ công tác theo hướng chuyên nghiệp, văn minh của người lao động.


Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trao tặng Cờ thi đua Công đoàn TT&TT Việt Nam cho Công đoàn Công ty

Triển khai chương trình công tác năm 2019, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn lưu ý Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo với quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ với 5 nội dung cơ bản: Một là, Đảm bảo an toàn bưu gửi: Hàng hóa, bưu gửi không bị suy xuyển, thất lạc; thời gian toàn trình bưu gửi giảm, năng xuất lao động tăng, chi phí sản xuất giảm. Hai là, Chủ động điều hành toàn bộ đường thư cấp 1, đảm bảo thống xuốt, hiệu quả. Ba Là, Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; tối ưu hóa nguồn nhân lực, đẩy mạnh hiệu quả việc cơ giới, xe, máy nâng tại các sàn khai thác; chuẩn hóa quy trình giao nhận, vận chuyển trong sản xuất. Bốn là, Quán triệt CBCNV-NLĐ thực hành tốt chuẩn mực văn hóa Bưu điện Việt Nam trong công tác gắn với thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, ổn định tư tưởng, đảm bảo sức khỏe trước mắt và lâu dài cho người lao động. Năm là, Tăng cường sự đoàn kết, nhất trí từ nhận thức đến hành động của CBCNV-NLĐ trong công tác, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, tại hội nghị, đã tổ chức biểu dương và khen thưởng cho 5 tập thể, 32 cá nhân trong Chương trình thi đua chuyên đề “Giữ xe tốt, lái xe an toàn, phục vụ chuyên nghiệp, văn minh” và Chương trình “Khai thác viên giỏi” năm 2018.


Lãnh đạo Tổng công ty và các tập thể, cá nhân được biểu dương trong chương trình thi đua
“Giữ xe tốt, lái xe an toàn, phục vụ chuyên nghiệp, văn minh” và “Khai thác viên giỏi” 

Các tin khác