Hot line   1900 54 54 81

Năm 2019, Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 243 tỷ đồng

Năm 2018, Bưu điện tỉnh đã đẩy mạnh triển khai các dịch vụ hành chính công, tích cực triển khai quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích, dành nguồn lực đáng kể cho đổi mới tổ chức sản xuất, đầu tư nâng cao năng lực mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ. Tổng doanh thu của đơn vị năm 2018 đạt trên 215 tỷ đồng, tăng trưởng 47% so với năm 2017. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ bưu chính chuyển phát tăng trưởng 18%; lĩnh vực tài chính bưu chính tăng 58%; phân phối truyền thông tăng 83%.


Giám đốc Sở TT&TT Trần Gia Long trao Cờ thi đua của Bộ TT&TT cho Bưu điện tỉnh

Tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 được tổ chức ngày 10/1/2019, các đại biểu thống nhất mục tiêu, kế hoạch năm 2019 phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 243 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2018; năng suất lao động đạt 415 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt kế hoạch đề ra, Bưu điện tỉnh tập trung tổ chức hiệu quả phát triển kinh doanh tại địa bàn xã và kinh doanh dịch vụ nội tỉnh, phát triển mạng lưới cộng tác viên, đại lý, phấn đấu mỗi thôn phát triển 1 cộng tác viên. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương mở rộng triển khai các dịch vụ hành chính công, trong đó, tập trung quyết liệt vào đề án chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích, triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4. Tiếp tục rà soát, bố trí lại sản xuất, chú trọng tổ chức sản xuất tại xã, thực hiện tốt khâu khai thác và chuyển phát trên địa bàn, cải thiện các chỉ tiêu chất lượng.

Các tin khác